Rijksoverheid

Wettenpocket Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-11-2020
Downloads
278
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Beleidsregel Aanwijzing executie-indicator en formulier risicoprofiel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2015
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
Zbo Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2016
AMvB Besluit SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
AMvB Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Ontheffing van voorwaarden gericht op arbeidsinschakeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1987
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Inkomen 2012  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2012
Ministeriele-regeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling terugvordering geringe bedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling uitzondering inlichtingenplicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling grondslagen IOAZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling verlof en STP jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling vermogenswaardering Ioaz  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
AMvB Reglement justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1996
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2008

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?