Rijksoverheid

Wettenpocket Meststoffenwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-9-2022
Downloads
447
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Meststoffenwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2022
AMvB Activiteitenbesluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Activiteitenregeling milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel nadere invulling Verordening (EG) 178/2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2022
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling diervoeders 2012  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Regelingvrijstelling ex artikel 33a, eerste lid, Meststoffenwet 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling EU-bemestingsproducten  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling vroegtijdige toepassing rVDM-systeem  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling uitvoeringsregeling Meststoffenwet (implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel beleidsregel fosfaatrechten jongvee  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2018

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?