Rijksoverheid

Wettenpocket Werkloosheidswet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-11-2020
Downloads
897
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Werkloosheidswet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Werkloosheidswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Ministeriele-regeling Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing executie-indicator en formulier risicoprofiel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
AMvB Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel maatregelen UWV  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2015
Zbo Beleidsregels Scholing 2016  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2020
Zbo Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Zbo Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2019
Zbo Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2011
Zbo Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
Zbo Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
Zbo Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2016
AMvB Besluit SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Zbo Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
AMvB Besluit conversie WW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit eindconversie WW  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
AMvB Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
AMvB Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2013
AMvB Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit passende arbeid WW en ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Zbo Besluit registratie UWV 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2009
Zbo Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
AMvB Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2001
Zbo Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfonds 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Zbo Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Zbo Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2003
Zbo Besluit verhaal overheidswerkgever  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2002
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
AMvB Dagloonbesluit werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Gelijkstellingsregeling arbeidsuren  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling herlevingstermijn WW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2013
Ministeriele-regeling Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling terugvordering geringe bedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling verlof en STP jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling vrijwilligerswerk in de WW  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2007
AMvB Reglement justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Ministeriele-regeling Scholingsregeling WW  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2019
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Uitkeringsreglement WW 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Vakantieregeling WW en IOW  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
AMvB Wijzigingsbesluit van enkele op de Werkloosheidswet gebaseerde besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?