Rijksoverheid

Wettenpocket Wet gemeenschappelijke regelingen

Titel regeling
Besluit deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief; Wet gemeenschappelijke regelingen
Geldend vanaf
27-5-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2017 met kenmerk 1141978, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief.

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 januari 1998, nr. DCE/97/36110 (Stcrt. 1998, nr.35) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker