Rijksoverheid

Wettenpocket Wet gemeenschappelijke regelingen

Titel regeling
Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum; Wet gemeenschappelijke regelingen
Geldend vanaf
23-3-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 februari 2017 met kenmerk 1096101 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker