Rijksoverheid

Wettenpocket Wet gemeenschappelijke regelingen

Titel regeling
Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel; Wet gemeenschappelijke regelingen
Geldend vanaf
25-11-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24-5-2016, kenmerk 921413, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel.

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2000, nr. DCE/00/12702 (Stcrt. 2000, 141) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker