Rijksoverheid

Wettenpocket Wet gemeenschappelijke regelingen

Titel regeling
Besluit deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief; Wet gemeenschappelijke regelingen
Geldend vanaf
8-2-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, kenmerk 926952, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief.

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2004, nr. DCE/04/36938 (Stcrt. 2005, 226) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker