Rijksoverheid

Wettenpocket Wet gemeenschappelijke regelingen

Titel regeling
Besluit houdende deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit houdende deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’; Wet gemeenschappelijke regelingen
Geldend vanaf
25-11-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24-5-2016, kenmerk 926950, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’.

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 april 2000, nr. DCE/OO/4459 (Stcrt. 2000, 87) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker