Rijksoverheid

Wettenpocket Wet gemeenschappelijke regelingen

Titel regeling
Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief; Wet gemeenschappelijke regelingen
Geldend vanaf
22-11-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2016, nr. 888836, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief.

Artikel 2

Het Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief (Stcrt. 2005, 175) vervalt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker