Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 2

Titel regeling
Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)
Type
KB
Wetsfamilie
Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling); Burgerlijk Wetboek Boek 2
Geldend vanaf
1-9-2000
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 4 juli 2000, houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen alsmede omzetting in euro (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 juni 2000, no. 5036220/00/6;
Gelet op de artikelen 63b lid 3, 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op artikel XXII van de Wet van 16 juni 1988 tot invoering van de structuurregeling voor grote coöperaties en voor grote onderlinge waarborgmaatschappijen, Stb. 305;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De bedragen, bedoeld in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden elk verhoogd tot en omgezet in 13 000 000 euro.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2000.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juli 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals