Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 2

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-7-2022
Downloads
6983
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Burgerlijk Wetboek Boek 2. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Burgerlijk Wetboek Boek 2  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2022
AMvB Besluit actuele waarde  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
AMvB Besluit artikel 10 overnamerichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
AMvB Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2016
AMvB Besluit bekendmaking niet-financiële informatie  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2017
AMvB Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-1982
AMvB Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
AMvB Besluit fiscale waarderingsgrondslagen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
KB Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2000
AMvB Besluit inhoud bestuursverslag  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit instelling auditcommissie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit intrekking Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit jaarrekening banken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Besluit modellen jaarrekening  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
AMvB Besluit rapportage van betalingen aan overheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
AMvB Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijnen kapitaalvereisten en prudentieel toezicht beleggingsondernemingen  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2021
AMvB Besluit verhoging grensbedragen ex artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 Boek 2 BW (uitvoering richtlijn 2006/46/EG)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
AMvB Besluit wijziging Besluit inhoud bestuursverslag (tijdelijke verplichting grote vennootschappen om in bestuursverslag te rapporteren over man-vrouwverhouding in de top en subtop en over de streefcijfers)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Garantstellingsregeling curatoren 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2012
AMvB Intrekkingsbesluit Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag banken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Wijzigingsbesluit artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging grensbedragen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
AMvB Wijzigingsbesluit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging van de grensbedragen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?