Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de ondernemingsraden

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
8-1-2021
Downloads
1317
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de ondernemingsraden. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de ondernemingsraden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2019
Beleidsregel Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2019
AMvB Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Pbo Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt I  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2010
Pbo Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt II  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2019
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Pbo Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2000
Pbo Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2010
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling percentage heffing scholing en vorming OR-leden bij de overheid 1996  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-1996
AMvB Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling BZK 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2005
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2006
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2007  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2007
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2008  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2008
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2010  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2010
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Pbo Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling bezwarenprocedure KB  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Pbo Verordening op de bedrijfscommissies 2002  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2013

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?