Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op belastingen van rechtsverkeer

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-5-2022
Downloads
697
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op belastingen van rechtsverkeer. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op belastingen van rechtsverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2007
Beleidsregel Assurantiebelasting  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2022
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling indirecte belastingen en de Provinciewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1990
Beleidsregel Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2010
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2020
Beleidsregel Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2014
Beleidsregel Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2017
Beleidsregel Overdrachtsbelasting, belastbaar feit  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2021
Beleidsregel Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2018
Beleidsregel Overdrachtsbelasting, startersvrijstelling en 2%-tarief  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Beleidsregel Overdrachtsbelasting, startersvrijstelling en 2%-tarief; vragen en antwoorden  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2021
Beleidsregel Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Beleidsregel Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2013
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Beleidsregel Registratiewet 1970, vermelding BSN en RSIN in het elektronische aangiftebericht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament, informele wil  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2000)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2000
Ministeriele-regeling Wijziging van enige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?