Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Regeling vermelding nummer op akten burgerlijke stand (1998)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vermelding nummer op akten burgerlijke stand (1998); Besluit burgerlijke stand 1994; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-5-1998
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling vermelding nummer op akten burgerlijke stand

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 38 en 39, derde lid van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluit:

Artikel 1

In het hoofd van elke akte van geboorte, van huwelijk, van geregistreerd partnerschap of van overlijden en van elke akte van inschrijving van een buitenlandse akte of van een rechterlijke uitspraak wordt een aktenummer vermeld. Dat nummer beslaat zes posities.

Artikel 2

De eerste positie van het in artikel 1 bedoelde nummer is bestemd voor de aanduiding van het register waarin de akte wordt opgenomen. De registersoort wordt als volgt aangeduid:

  • 1 = register van geboorten

  • 2 = register van overlijden

  • 3 = register van huwelijken

  • 4 = register van echtscheidingen, bedoeld in artikel 6 van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

  • 5 = register van geregistreerde partnerschappen

  • 6 = register van beëindiging van geregistreerde partnerschappen, bedoeld in artikel 6 van Titel 4 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 3

De tweede positie van het in artikel 1 bedoelde nummer is bestemd voor de aanduiding van het registerdeel waarin de akte wordt opgenomen. Het registerdeel wordt aangeduid door een cijfer of een letter. Een consulair register wordt aangeduid door de letter Z.

Artikel 4

De derde tot en met zesde positie van het in artikel 1 bedoelde nummer zijn bestemd voor de aanduiding van de plaats van de akte in het register of het registerdeel. Deze plaats wordt aangeduid door vier cijfers, oplopend van 0001 tot en met 9999.

Artikel 5

In het hoofd van elke akte van erkenning en elke akte van ontkenning van het vaderschap door de moeder, alsmede van elke akte van naamskeuze wordt een aktenummer vermeld. Dat nummer beslaat vier posities, bestemd voor de aanduiding van de volgorde waarin deze akten zijn opgemaakt. Deze volgorde wordt aangeduid door vier cijfers, oplopend van 00001 tot 9999.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1998. Zij zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 1997
De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. M. A. Schmitz