Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Besluit aanwijzing Raad voor de rechtspraak als orgaan dat curatele- en bewindregister houdt
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing Raad voor de rechtspraak als orgaan dat curatele- en bewindregister houdt; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 18 december 2013 tot aanwijzing van Raad voor de rechtspraak als het orgaan dat het curatele- en bewindregister houdt en tot intrekking van het besluit curateleregister

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 december 2013, nr. 456539;
Gelet op artikel 391, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 december 2013, nr. W03.13.0442/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 december 2013, nr. 466217;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Raad voor de rechtspraak wordt aangewezen als het orgaan dat het openbaar register houdt, bedoeld in artikel 391, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

Het Besluit curateleregister wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven