Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming van 19 oktober 2018, nr. 238277, Directie Wetgeving Juridische Zaken, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 oktober 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker