Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 november 2014, nr. 580132, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0,8.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2014
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven