Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-12-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 oktober, nr. 438935, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2014 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2014 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0,9.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 oktober 2013
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven