Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 oktober 2012, nr. 316193, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2013 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2013 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1,7.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2012
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven