Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 november 2010, nr. 5674611/10/6 tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2011 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2011 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0,9.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2010
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven