Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Minister van Justitie van 28 oktober 2009, nr. 5625586/09/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2010 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2010 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,3.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 oktober 2009
De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin