Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2002
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002

De Staatssecretaris van Justitie;

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 2001 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 2000;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2002 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 4,6.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002.

Den Haag, 30 oktober 2001
De

Staatssecretaris

voornoemd,

N.A. Kalsbeek