Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-1986
Geselecteerde elementen
Volledig
Wijziging percentage levensonderhoud 1986

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het Indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1985 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1984;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1986 worden verhoogd, worden vastgesteld op 1,1.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986.

's-Gravenhage, 12 november 1985
De

Staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel