Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2011)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2011); Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-9-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 6 juli 2011, houdende wijziging van de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 mei 2011, Directie Wetgeving, nr. 5694533/11/6;
Gelet op artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 juni 2011, nr. 11.001206):
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 juni 2011, Directie Wetgeving, nr. 5701600/11/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling.]

Artikel II

Op verzoeken tot wijziging van de geslachtsnaam die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit in behandeling zijn, is het recht verschuldigd volgens het tot dan geldende tarief.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven