Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2009)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2009); Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
30-1-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 20 januari 2009, houdende wijziging van de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 december 2008, Directie Wetgeving, nr. 5577932/08/6;
Gelet op artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 18 december 2008, nr. W03.08.0546/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 januari 2009, Directie Wetgeving, nr. 5582027/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling.]

Artikel II

Op verzoeken tot wijziging van de geslachtsnaam die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit in behandeling zijn, is het recht verschuldigd volgens het tot dan geldende tarief.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 januari 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin