Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-8-2022
Downloads
7750
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Burgerlijk Wetboek Boek 1. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Burgerlijk Wetboek Boek 1  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2010
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1975  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1975
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1979  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1979
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1980  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1980
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1982  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1982
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1985
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1986
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1989
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1999
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1976  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1976
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1977
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1978  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1978
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1983
Ministeriele-regeling Beschikking wijziging-percentages levensonderhoud 1974  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1974
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1988.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1988
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1990  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1990
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1991  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1991
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1993
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1994
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1995  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1981  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1981
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1987  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1987
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1996  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1996
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2006
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2007
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2011
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2013
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit Huwelijksgoederenregister 1969  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2013
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2005
AMvB Besluit aanwijzing Raad voor de rechtspraak als orgaan dat curatele- en bewindregister houdt  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Besluit aanwijzing deskundigen transgenders  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
AMvB Besluit aanwijzing instanties of personen die de raden voor de kinderbescherming kosteloos inlichtingen verschaffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
AMvB Besluit begripsomschrijving indexcijfer der lonen  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2003
AMvB Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Besluit burgerlijke stand 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit geslachtsnaamswijziging  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit gezagsregisters  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB Besluit klachtadviescommissie raad voor de kinderbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties en partneralimentaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2009
AMvB Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2014
KB Besluit tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2002
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
AMvB Besluit vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Circulaire Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1989
AMvB Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling formulieren voor verklaring arts/verloskundige bij aangifte geboorte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling papier, andere gegevensdragers en middelen voor de opmaak van de akten van de burgerlijke stand  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling CBS-formulier levenloos geboren kinderen  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling vermelding nummer op akten burgerlijke stand (1995)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
Ministeriele-regeling Regeling vermelding nummer op akten burgerlijke stand (1998)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1998
Ministeriele-regeling Regeling vernietigingswijze bescheiden burgerlijke stand  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling wijziging Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Vervanging vermiste 10-jarenklappers gemeente Westerbork  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2003
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Verzending tekst latere vermeldingen bij dubbelen akten burgerlijke stand  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit Huwelijksgoederenregister 1969, enz. (wijziging van tijdstip waarop scheiding van tafel en bed is geëindigd)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit burgerlijke stand 1994 (i.v.m. de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit geslachtsnaamswijziging (wijziging gronden geslachtsnaamswijziging minderjarigen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties (aanpassing bedragen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2009)  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2011)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?