Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
Type
AMvB
Wetsfamilie
Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Comptabiliteitswet 2001; Handelsregisterwet 1996; Wet op de huurtoeslag; Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet; Opiumwet; Penitentiaire beginselenwet; Remigratiewet; Waterleidingwet; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet arbeid vreemdelingen; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wetboek van Koophandel; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet hygiƫne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; Wet milieubeheer; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet op de jeugdzorg; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op de orgaandonatie; Wet op de rechtsbijstand; Wet tarieven gezondheidszorg; Wet tarieven in strafzaken; Wet voorzieningen gehandicapten; Woningwet; Zorgverzekeringswet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wet basisregistratie personen; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
1-1-2015
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling