Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de loonbelasting 1964

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-8-2022
Downloads
2319
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de loonbelasting 1964. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de loonbelasting 1964  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit burgerservicenummer  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2009
AMvB Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2007
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Beleidsregel Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Beleidsregel Beleidsbesluit aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2022
Zbo Beleidsregel geschiktheid 2012  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2020
Zbo Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2015
Beleidsregel Besluit aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2022
Beleidsregel Besluit correctieverplichting  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2022
Beleidsregel Besluit heffingskortingen  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2021
Beleidsregel Besluit noodmaatregelen coronacrisis  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling directe belastingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling directe belastingen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2014
Beleidsregel Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1990
Beleidsregel Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Heffingsregime op afkoopsommen  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-1990
Beleidsregel Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2010
Beleidsregel Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2011
Beleidsregel Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting; diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2018
Beleidsregel Klein verzamelbesluit pensioenen  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2020
Beleidsregel Loonbelasting, vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2004
Beleidsregel Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2010
Beleidsregel Loonheffingen, diverse onderwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2016
Beleidsregel Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2013
Beleidsregel Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2010
Beleidsregel Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2015
Beleidsregel Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2018
Beleidsregel Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2013
Beleidsregel Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2015
Beleidsregel Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2022
Beleidsregel Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2020
Beleidsregel Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2017
Beleidsregel Omzetbelasting, accijns, belasting op personenauto's en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, overdrachtsbelasting, energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie en belasting op leidingwater, diplomatieke vrijstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2022
Beleidsregel Omzetbelasting, artiesten  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2007
Beleidsregel Ondernemingskosten en overdracht pensioenkapitaal, waarde-overdracht pensioenrechten bij verandering dienstbetrekking, PGGM naar SDS-circuit  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-1989
Beleidsregel Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-1994
Beleidsregel Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling gegevensuitvraag loonaangifte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-1972
Zbo Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Toepassing oudedagsvrijstelling bij WUV-uitkering  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-1999
AMvB Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Wijziging van enige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 inzake invoeringstermijn identificatieplicht voor de loonbelasting  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1995
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1996
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?