Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet overige OCW-subsidies
Geldend vanaf
31-7-2005
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002 - 2003

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen]

Artikel 2. Aanvullende bekostiging Kennisnet 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2003

[Vervallen]

Artikel 3. Toekenning en betaling van de aanvullende bekosti ging

[Vervallen]

Artikel 4. Geen aanvraagprocedure

[Vervallen]

Artikel 5. Verantwoording

[Vervallen]

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen]

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen]

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen]