Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
Type
Zbo
Wetsfamilie
Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010; Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo; Wet College voor toetsen en examens
Geldend vanaf
10-6-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op:

Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden 2008, 2009 en, indien van toepassing, 2010

Voor het afdelingsprogramma landbouw en het intrasectorale programma landbouw-breed zijn de exameneenheden die in de examenjaren 2008, 2009 en, indien van toepassing, 2010 centraal worden geëxamineerd, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlagen kunnen ook worden geraadpleegd op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2007.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010.

De

voorzitter van de CEVO

,

drs. H.W. Laan

Bijlage

1. Plantenteelt

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/6

Teeltmedium 1

LN/K/16

Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17

Teeltmedium 2

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/6

Teeltmedium 1

LN/K/16

Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17

Teeltmedium 2

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/6

Teeltmedium 1

LN/K/16

Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17

Teeltmedium 2

2. Groene ruimte

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18

Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19

Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20

Kruidachtige beplantingen en gewassen

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18

Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19

Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20

Kruidachtige beplantingen en gewassen

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18

Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19

Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20

Kruidachtige beplantingen en gewassen

3. Bloembinden en –schikken

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21

Verkopen

LN/K/22

Binden en schikken

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21

Verkopen

LN/K/22

Binden en schikken

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/3

Plantmateriaal

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21

Verkopen

LN/K/22

Binden en schikken

4. Dierhouderij en –verzorging

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

LN/K/8

Dierverzorging 1

LN/K/23

Huisvesting

LN/K/24

Diervoeding

LN/K/25

Dierverzorging 2

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

LN/K/8

Dierverzorging 1

LN/K/23

Huisvesting

LN/K/24

Diervoeding

LN/K/25

Dierverzorging 2

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

LN/K/8

Dierverzorging 1

LN/K/23

Huisvesting

LN/K/24

Diervoeding

LN/K/25

Dierverzorging 2

5. Verwerking agrarische producten

examenstof cspe BB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

LN/K/26

Voeding

LN/K/27

Microbiologie

LN/K/28

Hygiëne

LN/K/29

Conserveren

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

LN/K/26

Voeding

LN/K/27

Microbiologie

LN/K/28

Hygiëne

LN/K/29

Conserveren

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

examenstof cse GL vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

LN/K/26

Voeding

LN/K/27

Microbiologie

LN/K/28

Hygiëne

LN/K/29

Conserveren

6. Agrarische techniek

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/13

Werktuigen en installaties

LN/K/14

Verbindingen

LN/K/15

Motoren

LN/K/33

Verzorgen elektrisch laswerk

7. Agrarische bedrijfseconomie

examenstof deel-cspe KB vanaf 2008

LN/K/2

Professionele vaardigheden

LN/K/10

Werken in de detailhandel/bedrijfseconomische begrippen

alleen eindterm 4

LN/K/11

Berekeningen

alleen de eindtermen 1, 2, 5 en 6

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

LN/K/30

Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus

8. Landbouw-breed

examenstof cspe BB vanaf 2008

LB/K/2

Professionele vaardigheden

LB/K/4

Landschap en omgeving

LB/K/5

Ecosystemen

LB/K/6

Groei en ontwikkeling 1

LB/K/11

Handel

LB/K/13

Klantgericht handelen

LB/K/14

Werken in de winkel

examenstof cspe KB vanaf 2008

LB/K/2

Professionele vaardigheden

LB/K/4

Landschap en omgeving

LB/K/5

Ecosystemen

LB/K/6

Groei en ontwikkeling 1

LB/K/11

Handel

LB/K/13

Klantgericht handelen

LB/K/14

Werken in de winkel

LB/V/1

Integratieve opdracht

examenstof cse GL vanaf 2008

LB/K/2

Professionele vaardigheden

LB/K/5

Ecosystemen

LB/K/6

Groei en ontwikkeling 1

LB/K/11

Handel

LB/K/13

Klantgericht handelen

LB/K/13

Werken in de winkel