Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018; Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
1-5-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 6 maart 2018, nr. 1320390, houdende vaststelling van het subsidieplafond van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor het kalenderjaar 2018

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo,

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo, wordt vastgesteld op € 9.000.000.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob