Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 (aanpassing van enkele prijsfactoren)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 (aanpassing van enkele prijsfactoren); Uitvoeringsbesluit WEB; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
1-8-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 augustus 2014, nr. MBO/642399, houdende de wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 in verband met de aanpassing van enkele prijsfactoren

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 2.2.2, vijfde lid, en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 wordt als volgt gewijzigd:

  • A. In bijlage 1 worden de prijsfactoren, bedoeld in artikel 2.2.2, vijfde lid, onderscheidenlijk artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, gewijzigd overeenkomstig bijlage 1 behorende bij deze regeling.

  • B. In bijlage 1 worden de prijsfactoren voor de entreeopleidingen, bedoeld in artikel 2.2.2, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, vastgesteld op 1.

Artikel II

Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 2 en 3 behorende bij deze regeling wordt de prijsfactor van de kwalificatiedossiers 2011–2012 die op grond van artikel V van de Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur van toepassing zijn gebleven, gewijzigd overeenkomstig bijlage 2 en 3 behorende bij deze regeling.

Artikel III. Invoering

  • 1. De gewijzigde prijsfactoren ingevolge artikel I, onderdeel A, en artikel II zijn voor het eerst van toepassing voor de berekening van de rijksbijdrage voor het jaar 2015.

  • 2. De gewijzigde prijsfactoren ingevolge artikel I, onderdeel B, zijn voor het eerst van toepassing voor de berekening van de rijksbijdrage voor het jaar 2016.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M. Bussemaker

Bijlage 1. van de Regeling van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, nr. MBO/642399, houdende de wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers opleidingsdomeinen 2012 in verband met de aanpassing van enkele prijsfactoren

 

Opleidingsdomein

1. Bouw en Infra 79000

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22007

Betonboorder

     

1,2

1,3

22007

Betonboorder

94040

Betonboorder

3

1,2

1,3

22005

Betonstaalverwerker

     

1,2

1,3

22005

Betonstaalverwerker

93892

Allround betonstaalverwerker bouwplaats

3

1,2

1,3

22005

Betonstaalverwerker

93891

Allround betonstaalverwerker buigcentrale

3

1,2

1,3

22005

Betonstaalverwerker

93893

Allround betonstaalverwerker prefabricage

3

1,2

1,3

22005

Betonstaalverwerker

93881

Betonstaalknipper/buiger/machineoperator

2

1,2

1,3

22005

Betonstaalverwerker

93883

Betonstaallasser

2

1,2

1,3

22005

Betonstaalverwerker

93882

Betonstaalvlechter

2

1,2

1,3

22006

Betontimmerman

     

1,2

1,3

22006

Betontimmerman

93310

Betontimmerman primair

2

1,2

1,3

22006

Betontimmerman

93320

Betontimmerman voortgezet

3

1,2

1,3

22004

Dakdekker

     

1,2

1,3

22004

Dakdekker

93853

Allround dakdekker bitumen en kunststof

3

1,2

1,3

22004

Dakdekker

93854

Allround dakdekker metaal

3

1,2

1,3

22004

Dakdekker

93855

Allround dakdekker pannen/leien

3

1,2

1,3

22004

Dakdekker

93841

Dakdekker bitumen en kunststof

2

1,2

1,3

22004

Dakdekker

93843

Dakdekker metaal

2

1,2

1,3

22004

Dakdekker

93846

Dakdekker pannen/leien

2

1,2

1,3

22004

Dakdekker

93845

Dakdekker riet

2

1,2

1,3

22011

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

     

1,2

1,3

22011

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

93872

Kaderfunctionaris uitvoering

4

1,2

1,3

22011

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

93873

Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra

4

1,2

1,3

22011

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

93871

Kaderfunctionaris werkvoorbereiding en calculatie

4

1,2

1,3

22017

Machinist

     

1,7

1,8

22017

Machinist

93181

Machinist freeswerk

3

1,7

1,8

22017

Machinist

93182

Machinist funderingswerk

3

1,7

1,8

22017

Machinist

93183

Machinist grondverzet

3

1,7

1,8

22017

Machinist

93184

Machinist hijswerk

3

1,7

1,8

22017

Machinist

93187

Machinist hijswerk

3

1,7

1,8

22017

Machinist

93185

Machinist sloopwerk

3

1,7

1,8

22017

Machinist

93186

Machinist wegenbouw

3

1,7

1,8

22009

Metselaar

     

1,2

1,3

22009

Metselaar

94823

Allround Metselaar aan- en verbouw

3

1,2

1,3

22009

Metselaar

94822

Allround Metselaar herstel en restauratie

3

1,2

1,3

22009

Metselaar

94821

Allround Metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken

3

1,2

1,3

22009

Metselaar

93901

Metselaar inclusief casco lijmwerk

2

1,2

1,3

22009

Metselaar

93902

Metselaar inclusief lichte scheidingswanden

2

1,2

1,3

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

     

1,2

1,3

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

94051

Middenkaderfunctionaris Bouw

4

1,2

1,3

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

94052

Middenkaderfunctionaris Infra

4

1,2

1,3

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

94053

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

4

1,2

1,3

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

94055

Middenkaderfunctionaris Restauratie

4

1,2

1,3

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

94054

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

4

1,2

1,3

22003

Natuursteenbewerker

     

1,2

1,3

22003

Natuursteenbewerker

95680

Allround natuursteenbewerker

3

1,2

1,3

22003

Natuursteenbewerker

92042

Natuursteenbewerker grafwerk

2

1,2

1,3

22003

Natuursteenbewerker

92043

Natuursteenbewerker machinaal

2

1,2

1,3

22003

Natuursteenbewerker

92044

Natuursteenbewerker restauratie

2

1,2

1,3

22003

Natuursteenbewerker

92041

Natuursteenbewerker stellen

2

1,2

1,3

22255

Sloper

     

1,3

1,4

22255

Sloper

95681

Allround sloper

3

1,3

1,4

22255

Sloper

95682

Sloper

2

1,3

1,4

22008

Steigerbouwer

     

1,2

1,3

22008

Steigerbouwer

93830

Allround steigerbouwer

3

1,2

1,3

22008

Steigerbouwer

93820

Steigerbouwer

2

1,2

1,3

22013

Straatmaker

     

1,2

1,3

22013

Straatmaker

94000

Opperman bestratingen

2

1,2

1,3

22013

Straatmaker

94010

Straatmaker

3

1,2

1,3

22002

Tegelzetter

     

1,2

1,3

22002

Tegelzetter

93920

Allround tegelzetter

3

1,2

1,3

22002

Tegelzetter

93910

Tegelzetter

2

1,2

1,3

22010

Timmerman

     

1,2

1,3

22010

Timmerman

94931

Allround timmerman bouw- en werkplaats

3

1,2

1,3

22010

Timmerman

94932

Allround timmerman nieuwbouw

3

1,2

1,3

22010

Timmerman

94933

Allround timmerman restauratie

3

1,2

1,3

22010

Timmerman

94920

Timmerman

2

1,2

1,3

22014

Vakman asfalt

     

1,2

1,3

22014

Vakman asfalt

93960

Asfaltafwerker

2

1,2

1,3

22014

Vakman asfalt

93970

Balkman

3

1,2

1,3

22015

Vakman gww

     

1,2

1,3

22015

Vakman gww

93990

Allround vakman gww

3

1,2

1,3

22015

Vakman gww

93980

Vakman gww

2

1,2

1,3

22001

Voeger / gevelbehandelaar

     

1,2

1,3

22001

Voeger / gevelbehandelaar

93952

Gevelbehandelaar voegbedrijf

2

1,2

1,3

22001

Voeger / gevelbehandelaar

93951

Voeger

2

1,2

1,3

22016

Waterbouwer

     

1,2

1,3

22016

Waterbouwer

94031

Allround waterbouwer

3

1,2

1,3

22016

Waterbouwer

94032

Steenzetter/rijswerker

3

1,2

1,3

22016

Waterbouwer

94020

Waterbouwer

2

1,2

1,3

 

Opleidingsdomein

2. Afbouw, hout en onderhoud 79010

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22030

Betonreparateur

     

1,3

1,3

22030

Betonreparateur

93941

Allround betonreparateur

3

1,2

1,3

22030

Betonreparateur

93942

Allround betonreparateur

3

1,3

1,4

22030

Betonreparateur

93931

Betonreparateur

2

1,2

1,3

22030

Betonreparateur

93932

Betonreparateur

2

1,3

1,4

22026

Logistiek vakman

     

1,3

1,4

22026

Logistiek vakman

95340

Allround logistiek medewerker houthandel

3

1,3

1,4

22026

Logistiek vakman

95331

Logistiek medewerker houthandel

2

1,3

1,4

22026

Logistiek vakman

95683

Logistiek medewerker versindustrie

2

1,3

1,8

22026

Logistiek vakman

95350

Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel

4

1,3

1,4

22021

Machinaal houtbewerker

     

1,3

1,4

22021

Machinaal houtbewerker

95570

Allround machinaal houtbewerker

3

1,3

1,4

22021

Machinaal houtbewerker

95000

Machinaal houtbewerker

2

1,3

1,4

22021

Machinaal houtbewerker

94550

Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken

4

1,3

1,4

22029

Medewerker dekvloeren

     

1,3

1,4

22029

Medewerker dekvloeren

95150

Dekvloerenlegger

2

1,3

1,4

22029

Medewerker dekvloeren

95160

Gezel dekvloerenlegger

3

1,3

1,4

22036

Medewerker glaszetten

     

1,3

1,4

22036

Medewerker glaszetten

94490

Gezel glaszetter

3

1,3

1,4

22036

Medewerker glaszetten

94480

Glaszetter

2

1,3

1,4

22035

Medewerker industriële lakverwerking

     

1,3

1,4

22035

Medewerker industriële lakverwerking

92711

Jachtschilder

2

1,3

1,4

22035

Medewerker industriële lakverwerking

92715

Lakspuiter

2

1,3

1,4

22035

Medewerker industriële lakverwerking

92713

Metaalconserveerder

2

1,3

1,4

22035

Medewerker industriële lakverwerking

92721

Vakkracht jachtschilder

3

1,3

1,4

22035

Medewerker industriële lakverwerking

92724

Vakkracht lakspuiter

3

1,3

1,4

22037

Medewerker schilderen

     

1,3

1,4

22037

Medewerker schilderen

95684

Gezel schilder

3

1,3

1,4

22037

Medewerker schilderen

91461

Gezel schilder voorman

3

1,3

1,4

22037

Medewerker schilderen

91450

Schilder

2

1,3

1,4

22032

Medewerker stukadoren

     

1,3

1,4

22032

Medewerker stukadoren

91501

Gezel stukadoor decoratie

3

1,3

1,4

22032

Medewerker stukadoren

91502

Gezel stukadoor voorman

3

1,3

1,4

22032

Medewerker stukadoren

93600

Stukadoor

2

1,3

1,4

22024

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

     

1,3

1,4

22024

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

95580

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

3

1,3

1,4

22024

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

94591

Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

4

1,3

1,4

22024

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

94570

Meubelmaker/(Scheeps)interieurbouwer

2

1,3

1,4

22024

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

94592

Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

4

1,3

1,4

22023

Meubelstoffeerder

     

1,3

1,4

22023

Meubelstoffeerder

93570

Allround meubelstoffeerder

3

1,3

1,4

22023

Meubelstoffeerder

94601

Meewerkend leidinggevende meubelstoffeerbedrijf

4

1,3

1,4

22023

Meubelstoffeerder

93560

Meubelstoffeerder

2

1,3

1,4

22023

Meubelstoffeerder

94602

Ondernemer meubelstoffeerbedrijf

4

1,3

1,4

22039

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

     

1,3

1,4

22039

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

94521

Calculator/onderhoudsspecialist

4

1,3

1,4

22039

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

94524

Kleur- en interieuradviseur

4

1,3

1,4

22039

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

94523

Ondernemer

4

1,3

1,4

22039

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

94525

Projectleider

4

1,3

1,4

22039

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

94522

Uitvoerder

4

1,3

1,4

22022

Montagemedewerker timmerindustrie

     

1,3

1,4

22022

Montagemedewerker timmerindustrie

94622

Allround houtskeletbouwer

3

1,3

1,4

22022

Montagemedewerker timmerindustrie

94621

Allround montagemedewerker gevelelementen

3

1,3

1,4

22022

Montagemedewerker timmerindustrie

94630

Meewerkend leidinggevende montage timmerindustrie

4

1,3

1,4

22022

Montagemedewerker timmerindustrie

94610

Montagemedewerker timmerindustrie

2

1,3

1,4

22031

Onderhoud- en verbouwbedrijf

     

1,2

1,3

22031

Onderhoud- en verbouwbedrijf

95272

Allround ondernemer klussenbedrijf

3

1,2

1,3

22031

Onderhoud- en verbouwbedrijf

95271

Bouwkundig onderhoudsmedewerker

3

1,3

1,4

22031

Onderhoud- en verbouwbedrijf

92180

Servicemedewerker gebouwen

2

1,2

1,3

22019

Parketteur

     

1,3

1,4

22019

Parketteur

93550

Allround parketteur

3

1,3

1,4

22019

Parketteur

93540

Parketteur

2

1,3

1,4

22028

Plafond-/wandmonteur

     

1,3

1,4

22028

Plafond-/wandmonteur

95170

Plafond-/wandmonteur

2

1,3

1,4

22033

Restauratiestukadoor

     

1,3

1,4

22033

Restauratiestukadoor

95685

Restauratiestukadoor

4

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

     

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94542

Allround glazenwasser/gevelreiniger

3

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94544

Allround reiniger in de voedselverwerkende industrie

3

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94543

Allround reiniger na calamiteiten

3

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94541

Allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud

3

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

95540

Ambulant objectleider

4

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94532

Glazenwasser/gevelreiniger

2

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94534

Reiniger in de voedselverwerkende industrie

2

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94533

Reiniger na calamiteiten

2

1,3

1,4

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

94531

Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud

2

1,3

1,4

22038

Specialist schilderen

     

1,3

1,4

22038

Specialist schilderen

92741

Specialist decoratie en restauratie

4

1,3

1,4

22038

Specialist schilderen

92742

Specialist interieur en decoratie

4

1,3

1,4

22025

Werkvoorbereider houtbranche

     

1,3

1,4

22025

Werkvoorbereider houtbranche

94654

Commercieel technisch medewerker houthandel

4

1,3

1,4

22025

Werkvoorbereider houtbranche

94651

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

4

1,3

1,4

22025

Werkvoorbereider houtbranche

94652

Werkvoorbereider timmerindustrie

4

1,3

1,4

 

Opleidingsdomein

3. Techniek en procesindustrie 79020

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22059

Allround operator

     

1,3

1,4

22059

Allround operator

90011

Allround operator productietechniek

3

1,2

1,3

22059

Allround operator

95686

Allround voedingsoperator

3

1,3

1,8

22059

Allround operator

90012

Operator B

3

1,4

1,6

22059

Allround operator

90015

Specialist textiel

3

1,3

1,4

22051

Elektrotechnische industriële producten en systemen

     

1,2

1,3

22051

Elektrotechnische industriële producten en systemen

92400

Eerste monteur

3

1,2

1,3

22051

Elektrotechnische industriële producten en systemen

92390

Monteur

2

1,2

1,3

22051

Elektrotechnische industriële producten en systemen

92410

Technicus

4

1,2

1,3

22045

Fijnmechanische techniek

     

1,3

1,3

22045

Fijnmechanische techniek

94351

Allround verspaner

3

1,2

1,3

22045

Fijnmechanische techniek

94352

Fijnmechanisch verspaner

3

1,2

1,3

22045

Fijnmechanische techniek

94360

Researchinstrumentmaker

4

1,6

1,8

22045

Fijnmechanische techniek

94340

Verspaner

2

1,2

1,3

22043

Gasturbines

     

1,2

1,3

22043

Gasturbines

92290

Eerste monteur

3

1,2

1,3

22043

Gasturbines

92280

Monteur

2

1,2

1,3

22047

Human technology

     

1,2

1,3

22047

Human technology

94790

Human technology

4

1,2

1,3

22053

Infratechniek

     

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92121

Eerste monteur data/elektra

3

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92125

Eerste monteur data/elektra

3

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92122

Eerste monteur gas/water/warmte

3

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92123

Eerste monteur gas/water/warmte

3

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92111

Monteur data/elektra

2

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92112

Monteur data/elektra

2

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92113

Monteur gas/water/warmte

2

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92114

Monteur gas/water/warmte

2

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92124

Servicemonteur verbruikersaansluitingen

3

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92126

Servicemonteur verbruikersaansluitingen

3

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92131

Technicus data/elektra

4

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92133

Technicus data/elektra

4

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92132

Technicus gas/warmte

4

1,2

1,3

22053

Infratechniek

92134

Technicus gas/warmte

4

1,2

1,3

22048

Installeren

     

1,2

1,3

22048

Installeren

94273

Aircomonteur

2

1,2

1,3

22048

Installeren

94283

Eerste monteur dak

3

1,2

1,3

22048

Installeren

94281

Eerste monteur elektrotechnische installaties

3

1,2

1,3

22048

Installeren

94284

Eerste monteur koudetechniek

3

1,2

1,3

22048

Installeren

94282

Eerste monteur werktuigkundige installaties

3

1,2

1,3

22048

Installeren

95689

Isolatiemonteur

2

1,2

1,3

22048

Installeren

94291

Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties

4

1,2

1,3

22048

Installeren

94292

Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties

4

1,2

1,3

22048

Installeren

94271

Monteur elektrotechnische installaties

2

1,2

1,3

22048

Installeren

94274

Monteur koudetechniek

2

1,2

1,3

22048

Installeren

94272

Monteur werktuigkundige installaties

2

1,2

1,3

22046

Machinebouw mechatronica

     

1,2

1,3

22046

Machinebouw mechatronica

94261

Allround machinebouwer

4

1,2

1,3

22046

Machinebouw mechatronica

91091

Machinebouwer

3

1,2

1,3

22046

Machinebouw mechatronica

94262

Mechatronicus

4

1,2

1,3

22046

Machinebouw mechatronica

91080

Monteur mechatronica

2

1,2

1,3

22046

Machinebouw mechatronica

91092

Monteur tester mechatronica

3

1,2

1,3

22056

Medewerker operationele techniek

     

1,4

1,6

22056

Medewerker operationele techniek

91690

Medewerker Operationele Techniek

2

1,4

1,6

22044

Metaalbewerken

     

1,2

1,3

22044

Metaalbewerken

94312

Allround constructiewerker

3

1,2

1,3

22044

Metaalbewerken

94311

Allround lasser

3

1,2

1,3

22044

Metaalbewerken

94314

Allround plaatwerker

3

1,2

1,3

22044

Metaalbewerken

94302

Basislasser

2

1,2

1,3

22044

Metaalbewerken

95761

Constructiewerker

2

1,2

1,3

22044

Metaalbewerken

95690

Plaatwerker

2

1,2

1,3

22050

Middenkader engineering

     

1,2

1,3

22050

Middenkader engineering

94422

Commercieel technicus

4

1,2

1,3

22050

Middenkader engineering

94421

Technicus

4

1,2

1,3

22057

Operationele techniek

     

1,4

1,6

22057

Operationele techniek

91680

Allround Operationeel Technicus

4

1,4

1,6

22057

Operationele techniek

91670

Operationeel Technicus

3

1,4

1,6

22058

Operator

     

1,3

1,3

22058

Operator

90311

Operator A

2

1,4

1,6

22058

Operator

90312

Operator productietechniek

2

1,2

1,3

22058

Operator

90314

Operator textiel

2

1,3

1,4

22058

Operator

95691

Voedingsoperator

2

1,3

1,6

22055

Operator C

     

1,4

1,6

22055

Operator C

90240

Operator C

4

1,4

1,6

22049

Service apparatuur en installaties

     

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94322

Inspectiemonteur koudetechniek

3

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

95471

Onderhoudsmonteur industrie

2

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

95472

Onderhoudsmonteur installatietechniek

2

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94321

Servicemonteur elektrotechniek

3

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94323

Servicemonteur installatietechniek

3

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94324

Servicemonteur werktuigbouw

3

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94331

Servicetechnicus elektrotechniek

4

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94333

Servicetechnicus installatietechniek

4

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94332

Servicetechnicus koudetechniek

4

1,2

1,3

22049

Service apparatuur en installaties

94334

Servicetechnicus werktuigbouw

4

1,2

1,3

22060

Vliegtuigbouw

     

1,4

1,6

22060

Vliegtuigbouw

94371

Kunststofbewerker

2

1,4

1,6

22060

Vliegtuigbouw

94372

Metaallijmer

2

1,4

1,6

22060

Vliegtuigbouw

94373

Plaatwerker

2

1,4

1,6

22060

Vliegtuigbouw

94374

Samenbouwer

2

1,4

1,6

22061

Vliegtuigonderhoud

     

1,4

1,8

22061

Vliegtuigonderhoud

95762

Eerste monteur

3

1,7

1,8

22061

Vliegtuigonderhoud

95766

Monteur

2

1,7

1,8

22061

Vliegtuigonderhoud

95763

Technicus avionica

4

1,7

1,8

22061

Vliegtuigonderhoud

95764

Technicus mechanica

4

1,7

1,8

22062

Vliegtuigtechniek

     

1,4

1,6

22062

Vliegtuigtechniek

95491

Eerste monteur

3

1,4

1,6

22062

Vliegtuigtechniek

95492

Plaat-/kunststofbewerker

3

1,4

1,6

22052

Werkvoorbereiden

     

1,2

1,3

22052

Werkvoorbereiden

95692

Opmeter

3

1,2

1,3

22052

Werkvoorbereiden

92500

Technisch tekenaar

3

1,2

1,3

22052

Werkvoorbereiden

92511

Tekenaar constructeur

4

1,2

1,3

22052

Werkvoorbereiden

92514

Tekenaar werkvoorbereider

4

1,2

1,3

22052

Werkvoorbereiden

92512

Werkvoorbereider fabricage

4

1,2

1,3

22052

Werkvoorbereiden

92513

Werkvoorbereider installatie

4

1,2

1,3

 

Opleidingsdomein

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22071

Adaptatietechniek

     

1,3

1,8

22071

Adaptatietechniek

93670

Adaptatietechnicus

3

1,3

1,8

22071

Adaptatietechniek

93660

Medewerker Adaptatietechniek

2

1,3

1,8

22082

Analist

     

1,4

1,6

22082

Analist

93711

Analist klinische chemie

4

1,4

1,6

22082

Analist

93712

Analist pathologie

4

1,4

1,6

22082

Analist

93713

Biotechnologisch analist

4

1,4

1,6

22082

Analist

93714

Chemisch-fysisch analist

4

1,4

1,6

22082

Analist

93715

Microbiologisch analist

4

1,4

1,6

22082

Analist

93716

Technisch Onderwijs Assistent (TOA)

4

1,4

1,6

22079

Audicien

     

1,3

1,8

22079

Audicien

95181

Audicien

4

1,3

1,8

22079

Audicien

95182

Audicien/Manager

4

1,3

1,8

22256

Behoudsmedewerker

     

1,3

1,8

22256

Behoudsmedewerker

95693

Behoudsmedewerker

4

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

     

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

93683

Ambachtelijk Schoenmaker

4

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

93687

Glasblazer

4

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

93681

Glazenier

4

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

93684

Hoedenmaker

4

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

93682

Keramist

4

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

93685

Lederwarenmaker

4

1,3

1,8

22068

Creatief Vakmanschap

93686

Ontwerpend Meubelmaker

4

1,3

1,4

22065

Goud- en Zilversmeden

     

1,3

1,8

22065

Goud- en Zilversmeden

92790

Basisgoudsmid

3

1,3

1,8

22065

Goud- en Zilversmeden

92803

Goudsmid

4

1,3

1,8

22065

Goud- en Zilversmeden

92804

Zilversmid

4

1,3

1,8

22066

Juweliersbedrijf

     

1,3

1,8

22066

Juweliersbedrijf

92820

Juwelier

4

1,3

1,8

22066

Juweliersbedrijf

92810

Medewerker Juwelier

3

1,3

1,8

22081

Laboratoriummedewerker

     

1,4

1,6

22081

Laboratoriummedewerker

91730

Allround Laborant

3

1,4

1,6

22081

Laboratoriummedewerker

91720

Laborant

2

1,4

1,6

22080

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

     

1,3

1,8

22080

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

95010

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

3

1,3

1,8

22069

Onderwerkmaker

     

1,3

1,8

22069

Onderwerkmaker

92840

Onderwerkmaker

2

1,3

1,8

22069

Onderwerkmaker

94660

Onderwerkmaker/Ondernemer

3

1,3

1,8

22076

Optiek

     

1,3

1,8

22076

Optiek

93640

Allround Medewerker Optiek

3

1,3

1,8

22076

Optiek

93651

Opticien

4

1,3

1,8

22076

Optiek

93652

Opticien/Manager

4

1,3

1,8

22076

Optiek

93631

Verkoopmedewerker Optiek

2

1,3

1,8

22076

Optiek

93632

Werkplaatsmedewerker Optiek

2

1,3

1,8

22257

Orthopedische Technieken

     

1,3

1,8

22257

Orthopedische Technieken

95694

Leestenmaker

3

1,3

1,8

22257

Orthopedische Technieken

95695

Orthopedisch Schoentechnicus

4

1,3

1,8

22257

Orthopedische Technieken

95696

Orthopedisch Technicus

4

1,3

1,8

22257

Orthopedische Technieken

95697

Orthopedisch Technisch Medewerker

3

1,3

1,8

22257

Orthopedische Technieken

95698

Schoentechnisch Voorzieningenmaker

2

1,3

1,8

22064

Pianotechniek

     

1,3

1,8

22064

Pianotechniek

92871

Pianotechnicus

3

1,3

1,8

22064

Pianotechniek

92872

Pianotechnicus/Ondernemer

3

1,3

1,8

22070

Schachtenmaker

     

1,3

1,8

22070

Schachtenmaker

92880

Schachtenmaker

2

1,3

1,8

22070

Schachtenmaker

94670

Schachtenmaker/Ondernemer

3

1,3

1,8

22074

Schoenconsulent

     

1,3

1,8

22074

Schoenconsulent

94681

Schoenconsulent

4

1,3

1,8

22074

Schoenconsulent

94682

Schoenconsulent/Ondernemer

4

1,3

1,8

22063

Schoenhersteller

     

1,3

1,8

22063

Schoenhersteller

93610

Schoenhersteller

2

1,3

1,8

22063

Schoenhersteller

95590

Schoenhersteller/Ondernemer

3

1,3

1,8

22078

Tandtechniek

     

1,3

1,8

22078

Tandtechniek

95231

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

4

1,3

1,8

22078

Tandtechniek

95232

Tandtechnicus Prothese

4

1,3

1,8

22078

Tandtechniek

95233

Tandtechnicus/Manager Kroon- en Brugwerk

4

1,3

1,8

22078

Tandtechniek

95234

Tandtechnicus/Manager Prothese

4

1,3

1,8

22078

Tandtechniek

95221

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

2

1,3

1,8

22078

Tandtechniek

95222

Tandtechnisch Medewerker Orthodontie

2

1,3

1,8

22077

Technisch Oogheelkundig Assistent

     

1,3

1,8

22077

Technisch Oogheelkundig Assistent

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

4

1,3

1,8

22267

Uurwerktechniek

     

1,3

1,8

22267

Uurwerktechniek

95200

Medewerker Uurwerktechniek

3

1,3

1,8

22267

Uurwerktechniek

95210

Uurwerktechnicus

4

1,3

1,8

 

Opleidingsdomein

5. Media en vormgeving 79040

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22258

Applicatie- en mediaontwikkeling

     

1,2

1,1

22258

Applicatie- en mediaontwikkeling

95312

Gamedeveloper

4

1,3

1,4

22258

Applicatie- en mediaontwikkeling

95313

Mediadeveloper

4

1,3

1,4

22084

AV-productie

     

1,3

1,4

22084

AV-productie

90061

Allround medewerker AV-productie

3

1,3

1,4

22084

AV-productie

90062

Allround medewerker AV-productie

3

1,3

1,4

22084

AV-productie

90063

Allround medewerker AV-productie

3

1,3

1,4

22084

AV-productie

95702

AV-specialist

4

1,3

1,4

22084

AV-productie

95703

AV-specialist

4

1,3

1,4

22084

AV-productie

95704

AV-specialist

4

1,3

1,4

22084

AV-productie

90075

Fotograaf

4

1,3

1,4

22084

AV-productie

90076

Fotograaf

4

1,3

1,4

22084

AV-productie

90083

Fotograaf

4

1,3

1,4

22084

AV-productie

90051

Medewerker fotografie

2

1,3

1,4

22084

AV-productie

90052

Medewerker fotografie

2

1,3

1,4

22084

AV-productie

90053

Medewerker fotografie

2

1,3

1,4

22083

DTP-er

     

1,3

1,4

22083

DTP-er

95705

Allround DTP-er

3

1,3

1,4

22083

DTP-er

95706

Allround DTP-er

3

1,3

1,4

22083

DTP-er

95707

Medewerker DTP

2

1,3

1,4

22083

DTP-er

95708

Medewerker DTP

2

1,3

1,4

22085

Game artist

     

1,3

1,4

22085

Game artist

93220

Game artist

4

1,3

1,4

22088

ICT- en mediabeheer

     

1,2

1,1

22088

ICT- en mediabeheer

95322

Mediaworkflowbeheerder

4

1,3

1,4

22089

Mediamanagement

     

1,3

1,4

22089

Mediamanagement

95400

Mediamanager

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

     

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90401

Animatie/audiovisuele vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90411

Animatie/audiovisuele vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90421

Animatie/audiovisuele vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90402

Art & Design

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90412

Art & Design

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90422

Art & Design

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90403

Grafische vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90413

Grafische vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90424

Grafische vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90404

Interactieve vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90414

Interactieve vormgeving

4

1,3

1,4

22086

Mediavormgever

90423

Interactieve vormgeving

4

1,3

1,4

22090

Podium- en evenemententechniek

     

1,3

1,4

22090

Podium- en evenemententechniek

95712

Medewerker Podium- en evenemententechniek

2

1,3

1,4

22090

Podium- en evenemententechniek

95713

Podium- en evenemententechnicus

3

1,3

1,4

22090

Podium- en evenemententechniek

95714

Podium- en evenemententechnicus Geluid

4

1,3

1,4

22090

Podium- en evenemententechniek

95715

Podium- en evenemententechnicus Licht

4

1,3

1,4

22090

Podium- en evenemententechniek

95716

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

4

1,3

1,4

22266

Printmedia

     

1,3

1,4

22266

Printmedia

95717

Basismedewerker printmedia

2

1,3

1,4

22266

Printmedia

95718

Digitaal Drukker

3

1,3

1,4

22266

Printmedia

95719

Drukker

3

1,3

1,4

22266

Printmedia

95720

Nabewerker

3

1,3

1,4

22266

Printmedia

95721

Printmediatechnoloog

4

1,3

1,4

22092

Signmaker

     

1,3

1,4

22092

Signmaker

94510

Allround signmaker

3

1,3

1,4

22092

Signmaker

94500

Medewerker sign

2

1,3

1,4

22092

Signmaker

94990

Signspecialist

4

1,3

1,4

22091

Tentoonstellingsbouwer

     

1,3

1,4

22091

Tentoonstellingsbouwer

91520

Allround tentoonstellingsbouwer

3

1,3

1,4

22091

Tentoonstellingsbouwer

91510

Medewerker tentoonstellingsbouw

2

1,3

1,4

22093

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

     

1,3

1,4

22093

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

91530

Medewerker productpresentatie

2

1,3

1,4

22093

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

91541

Stand-, winkel- en decorvormgever

4

1,3

1,4

22093

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

91542

Vormgever productpresentatie

4

1,3

1,4

22093

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

91543

Winkelpubliciteitvormgever

4

1,3

1,4

 

Opleidingsdomein

6. Informatie en communicatietechnologie 79050

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22087

Applicatie- en mediaontwikkeling

     

1,2

1,1

22087

Applicatie- en mediaontwikkeling

95700

Gamedeveloper

4

1,3

1,4

22087

Applicatie- en mediaontwikkeling

95701

Mediadeveloper

4

1,3

1,4

22263

ICT- en mediabeheer

     

1,2

1,1

22263

ICT- en mediabeheer

95710

Mediaworkflowbeheerder

4

1,3

1,4

 

Opleidingsdomein

7. Mobiliteit en voertuigen 79060

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22097

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

     

1,3

1,4

22097

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

92230

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

2

1,3

1,4

22110

Autoschadehersteltechniek

     

1,3

1,4

22110

Autoschadehersteltechniek

95030

Autoschadehersteller niveau 2

2

1,3

1,4

22110

Autoschadehersteltechniek

95041

Autoschadehersteller niveau 3

3

1,3

1,4

22110

Autoschadehersteltechniek

95042

Autoschadetechnicus niveau 3

3

1,3

1,4

22111

Autospuiter

     

1,3

1,4

22111

Autospuiter

91770

Autospuiter niveau 2

2

1,3

1,4

22111

Autospuiter

91780

Autospuiter niveau 3

3

1,3

1,4

22103

Autotechniek

     

1,3

1,4

22103

Autotechniek

93410

Autotechnicus

2

1,3

1,4

22103

Autotechniek

93420

Eerste Autotechnicus

3

1,3

1,4

22103

Autotechniek

93430

Technisch Specialist Personenauto's

4

1,3

1,4

22104

Bedrijfsautotechniek

     

1,3

1,4

22104

Bedrijfsautotechniek

93440

Bedrijfsautotechnicus

2

1,3

1,4

22104

Bedrijfsautotechniek

93450

Eerste Bedrijfsautotechnicus

3

1,3

1,4

22104

Bedrijfsautotechniek

93460

Technisch Specialist Bedrijfsauto's

4

1,3

1,4

22109

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

     

1,3

1,4

22109

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

94251

Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche

4

1,3

1,4

22109

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

94252

Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche

4

1,3

1,4

22113

Caravantechnicus

     

1,3

1,4

22113

Caravantechnicus

92980

Caravantechnicus niveau 2

2

1,3

1,4

22113

Caravantechnicus

92990

Caravantechnicus niveau 3

3

1,3

1,4

22112

Carrosseriebouwer

     

1,3

1,4

22112

Carrosseriebouwer

91790

Carrosseriebouwer niveau 2

2

1,3

1,4

22112

Carrosseriebouwer

91800

Carrosseriebouwer niveau 3

3

1,3

1,4

22101

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

     

1,3

1,4

22101

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

90900

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

3

1,3

1,4

22102

Mobiele werktuigen

     

1,4

1,3

22102

Mobiele werktuigen

92151

Allround monteur mobiele werktuigen

3

1,2

1,3

22102

Mobiele werktuigen

92152

Allround monteur mobiele werktuigen

3

1,7

1,8

22102

Mobiele werktuigen

92141

Monteur mobiele werktuigen

2

1,2

1,3

22102

Mobiele werktuigen

92142

Monteur mobiele werktuigen

2

1,7

1,8

22102

Mobiele werktuigen

93810

Technicus landbouwmechanisatie

4

1,2

1,3

22099

Motorfietstechniek

     

1,3

1,4

22099

Motorfietstechniek

93480

Eerste Motorfietstechnicus

3

1,3

1,4

22099

Motorfietstechniek

93470

Motorfietstechnicus

2

1,3

1,4

22106

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

     

1,3

1,4

22106

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

93390

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

3

1,3

1,4

22259

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

     

1,3

1,4

22259

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

95722

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

4

1,3

1,4

22098

Tweewielertechniek

     

1,3

1,4

22098

Tweewielertechniek

95442

Eerste Fietstechnicus

3

1,3

1,4

22098

Tweewielertechniek

95441

Eerste Scootertechnicus

3

1,3

1,4

22098

Tweewielertechniek

90872

Fietstechnicus

2

1,3

1,4

22098

Tweewielertechniek

90871

Scootertechnicus

2

1,3

1,4

22100

Verbrandingsmotortechniek

     

1,3

1,4

22100

Verbrandingsmotortechniek

93141

Revisietechnicus verbrandingsmotoren

2

1,3

1,4

22100

Verbrandingsmotortechniek

93142

Verbrandingsmotortechnicus

2

1,3

1,4

22105

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

     

1,3

1,4

22105

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

95450

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

3

1,3

1,4

22107

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

     

1,3

1,4

22107

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

90850

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

4

1,3

1,4

22108

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

     

1,3

1,4

22108

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

93385

Werkplaatsmanager Carrosseriebouw

4

1,3

1,4

22108

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

93384

Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek

4

1,3

1,4

22108

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

93386

Werkplaatsmanager Schadeherstel

4

1,3

1,4

 

Opleidingsdomein

8. Transport, scheepvaart en logistiek 79070

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22131

Aviation operations officer

     

1,2

1,3

22131

Aviation operations officer

93010

Aviation Operations Officer

4

1,2

1,3

22126

Baggermeester

     

1,7

1,8

22126

Baggermeester

93020

Baggermeester

4

1,7

1,8

22118

Binnenvaart

     

1,7

1,8

22118

Binnenvaart

95640

Kapitein binnenvaart

4

1,7

1,8

22118

Binnenvaart

95620

Matroos binnenvaart

2

1,7

1,8

22118

Binnenvaart

95630

Schipper binnenvaart

3

1,7

1,8

22121

Bootman

     

1,7

1,8

22121

Bootman

93030

Bootman

3

1,7

1,8

22132

Chauffeur goederenvervoer

     

1,2

1,3

22132

Chauffeur goederenvervoer

91830

Chauffeur goederenvervoer

2

1,2

1,3

22133

Chauffeur personenvervoer

     

1,2

1,3

22133

Chauffeur personenvervoer

91841

Chauffeur openbaar vervoer

2

1,2

1,3

22133

Chauffeur personenvervoer

91842

Taxichauffeur

2

1,2

1,3

22133

Chauffeur personenvervoer

95723

Touringcarchauffeur

2

1,2

1,3

22133

Chauffeur personenvervoer

95724

Touringcarchauffeur / reisleider

3

1,2

1,3

22115

Havenlogistiek

     

1,4

1,3

22115

Havenlogistiek

95250

Coördinator havenlogistiek

3

1,2

1,3

22115

Havenlogistiek

95260

Manager havenlogistiek

4

1,7

1,8

22115

Havenlogistiek

95240

Medewerker havenlogistiek

2

1,2

1,3

22260

Havenoperaties

     

1,4

1,3

22260

Havenoperaties

95725

Coördinator Havenoperaties

3

1,2

1,3

22260

Havenoperaties

95726

Manager Havenoperaties

4

1,7

1,8

22260

Havenoperaties

95727

Medewerker Havenoperaties

2

1,2

1,3

22124

Koopvaardij officier alle schepen

     

1,7

1,8

22124

Koopvaardij officier alle schepen

95728

Maritiem officier alle schepen

4

1,7

1,8

22124

Koopvaardij officier alle schepen

95729

Scheepswerktuigkundige alle schepen

4

1,7

1,8

22124

Koopvaardij officier alle schepen

95730

Stuurman alle schepen

4

1,7

1,8

22123

Koopvaardij officier kleine schepen

     

1,7

1,8

22123

Koopvaardij officier kleine schepen

95731

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

3

1,7

1,8

22123

Koopvaardij officier kleine schepen

95732

Stuurman kleine schepen

3

1,7

1,8

22123

Koopvaardij officier kleine schepen

95733

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

3

1,7

1,8

22140

Logistiek medewerker

     

1,2

1,1

22140

Logistiek medewerker

90255

Logistiek medewerker

2

1,2

1,3

22139

Logistiek supervisor

     

1,2

1,1

22139

Logistiek supervisor

90215

Logistiek supervisor

4

1,3

1,4

22139

Logistiek supervisor

90217

Logistiek supervisor

4

1,2

1,3

22138

Logistiek teamleider

     

1,2

1,1

22138

Logistiek teamleider

90202

Logistiek teamleider

3

1,2

1,3

22129

Luchtvaartdienstverlener

     

1,2

1,3

22129

Luchtvaartdienstverlener

91850

Luchtvaartdienstverlener

4

1,2

1,3

22130

Luchtvaartlogisticus

     

1,2

1,3

22130

Luchtvaartlogisticus

91860

Luchtvaartlogisticus

4

1,2

1,3

22134

Machinist Railvervoer

     

1,2

1,3

22134

Machinist Railvervoer

95650

Machinist railvervoer

3

1,2

1,3

22136

Manager transport en logistiek

     

1,2

1,3

22136

Manager transport en logistiek

91870

Manager transport en logistiek

4

1,2

1,3

22127

Maritiem waterbouwer

     

1,7

1,8

22127

Maritiem waterbouwer

95734

Scheepswerktuigkundige waterbouw

4

1,7

1,8

22127

Maritiem waterbouwer

95735

Stuurman waterbouw

4

1,7

1,8

22135

Planner wegtransport

     

1,2

1,3

22135

Planner wegtransport

91890

Planner wegtransport

3

1,2

1,3

22128

Scheeps- en jachtbouwkundige

     

1,7

1,8

22128

Scheeps- en jachtbouwkundige

93080

Scheeps- en jachtbouwkundige

4

1,7

1,8

22117

Schipper machinist beperkt werkgebied

     

1,7

1,8

22117

Schipper machinist beperkt werkgebied

95736

De schipper-machinist beperkt werkgebied

2

1,7

1,8

22116

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

     

1,7

1,8

22116

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

95050

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

2

1,7

1,8

22119

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

     

1,7

1,8

22268

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

     

1,7

1,8

22119

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

93130

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

2

1,7

1,8

22261

Visserij Officier

     

1,7

1,8

22261

Visserij Officier

95737

Stuurman alle vissersschepen S4

4

1,7

1,8

22261

Visserij Officier

95738

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

3

1,7

1,8

22261

Visserij Officier

95739

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

4

1,7

1,8

 

Opleidingsdomein

9. Handel en ondernemerschap 79080

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22143

Balie-/shopmedewerker

95765

Balie-/shopmedewerker

2

1,3

1,4

22153

Commercieel medewerker buitendienst textiel

     

1,3

1,4

22153

Commercieel medewerker buitendienst textiel

94460

Commercieel medewerker buitendienst textiel

4

1,3

1,4

22146

Manager handel

     

1,2

1,1

22151

Medewerker design

     

1,3

1,4

22151

Medewerker design

94472

CAD-stylist

4

1,3

1,4

22151

Medewerker design

94471

Medewerker styling

4

1,3

1,4

22150

Medewerker interieurtextiel

     

1,3

1,4

22150

Medewerker interieurtextiel

91960

Allround medewerker interieurtextiel

3

1,3

1,4

22150

Medewerker interieurtextiel

91950

Basismedewerker interieurtextiel

2

1,3

1,4

22150

Medewerker interieurtextiel

91970

Specialist interieurtextiel

4

1,3

1,4

22149

Medewerker mode/maatkleding

     

1,3

1,4

22149

Medewerker mode/maatkleding

91250

Allround medewerker mode/maatkleding

3

1,3

1,4

22149

Medewerker mode/maatkleding

91240

Basismedewerker mode/maatkleding

2

1,3

1,4

22149

Medewerker mode/maatkleding

95740

Specialist mode/maatkleding

4

1,3

1,4

22155

Ploegleider textiel

     

1,3

1,4

22155

Ploegleider textiel

93770

Ploegleider textiel

4

1,3

1,4

22152

Productiecoördinator fashion

     

1,3

1,4

22152

Productiecoördinator fashion

93781

Commercieel medewerker fashion

4

1,3

1,4

22152

Productiecoördinator fashion

93782

Productiebegeleider fashion

4

1,3

1,4

22142

Verkoper

     

1,3

1,1

 

Opleidingsdomein

15. Zorg en welzijn 79140

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22201

Artiest

     

1,3

1,4

22201

Artiest

90031

Dans

4

1,3

1,4

22201

Artiest

90032

Drama

4

1,3

1,4

22201

Artiest

90033

Musical

4

1,3

1,4

22201

Artiest

90038

Muziek

4

1,3

1,4

22191

Mbo-Verpleegkundige

     

1,1

1,5

22191

Mbo-Verpleegkundige

95520

Mbo-Verpleegkundige

4

1,1

1,5

22190

Verzorgende-IG

     

1,1

1,5

22190

Verzorgende-IG

95530

Verzorgende-IG

3

1,1

1,5

 

Opleidingsdomein

16. Voedsel, natuur en leefomgeving (EZ) 79150

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22227

Allround operator

     

1,0

1,6

22227

Allround operator

97340

Allround voedingsoperator

3

1,16

1,6

22253

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

   

1

1,16

1,5

22253

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

97472

Assistent groene detailhandel

1

1,16

1,5

22253

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

97473

Assistent natuur en groen

1

1,16

1,5

22253

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

97474

Assistent plantenteelt

1

1,16

1,5

22253

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

97475

Assistent voeding/voedingsindustrie

1

1,16

1,5

22203

Biologisch-dynamisch bedrijf

     

1,03

1,5

22203

Biologisch-dynamisch bedrijf

97640

Manager biologisch-dynamisch bedrijf

4

1,03

1,6

22203

Biologisch-dynamisch bedrijf

97120

Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf

2

1,03

1,5

22203

Biologisch-dynamisch bedrijf

97130

Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf

3

1,03

1,5

22223

Bloemendetailhandel

     

1,05

1,3

22223

Bloemendetailhandel

97440

Manager bloembinden

4

1,05

1,3

22223

Bloemendetailhandel

97420

Medewerker bloembinden

2

1,05

1,3

22223

Bloemendetailhandel

97430

Vakbekwaam medewerker bloembinden

3

1,05

1,4

22229

Dierverzorging 2

     

1,16

1,3

22229

Dierverzorging 2

97330

Medewerker dierverzorging

2

1,16

1,3

22233

Gespecialiseerde dierverzorging gezelschapsdieren

     

1,03

1,3

22233

Gespecialiseerde dierverzorging gezelschapsdieren

97460

Trimmer

3

1,03

1,3

22231

Gespecialiseerde dierverzorging paard

     

1,16

1,8

22231

Gespecialiseerde dierverzorging paard

97510

Hoefsmid

3

1,16

1,8

22232

Gespecialiseerde dierverzorging vee

     

1,0

1,8

22232

Gespecialiseerde dierverzorging vee

97570

Rundveepedicure

3

1,0

1,8

22236

Gezelschapsdierenbranche

     

1,0

1,3

22236

Gezelschapsdierenbranche

97790

Ondernemer gezelschapsdieren

4

1,0

1,3

22236

Gezelschapsdierenbranche

97791

Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

3

1,03

1,3

22239

Groen, grond, infra

     

1,0

1,4

22239

Groen, grond, infra

97650

Manager gemechaniseerd loonbedrijf

4

1,0

1,4

22239

Groen, grond, infra

97140

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf

2

1,0

1,4

22239

Groen, grond, infra

97150

Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf

3

1,0

1,4

22209

Groene detailhandel

     

1,05

1,1

22209

Groene detailhandel

97792

Manager groene detailhandel

4

1,05

1,3

22209

Groene detailhandel

97793

Medewerker groene detailhandel

2

1,05

1,3

22209

Groene detailhandel

97794

Vakbekwaam medewerker groene detailhandel

3

1,05

1,1

22211

In- en verkoop vershandel

     

1,0

1,1

22211

In- en verkoop vershandel

97690

In- en verkoper vershandel

4

1,0

1,1

22205

Kwaliteitsmanagement voeding

     

1,16

1,4

22210

Logistiek vakman

97740

Medewerker vershandel, logistiek en transport

2

1,0

1,1

22210

Logistiek vakman

97762

Specialist logistiek en kwaliteit

4

1,0

1,1

22210

Logistiek vakman

97750

Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport

3

1,0

1,1

22222

Milieu en ruimte

     

1,0

1,3

22222

Milieu en ruimte

97372

Milieufunctionaris

4

1,0

1,4

22222

Milieu en ruimte

97371

Toezichthouder milieu en ruimte

4

1,0

1,3

22219

Natuur en groene ruimte 2

     

1,06

1,3

22219

Natuur en groene ruimte 2

97531

Medewerker buitenruimte

2

1,06

1,3

22219

Natuur en groene ruimte 2

97532

Medewerker recreatiebedrijf

2

1,06

1,3

22220

Natuur en groene ruimte 3

     

1,06

1,3

22220

Natuur en groene ruimte 3

97253

Vakbekwaam hovenier

3

1,06

1,4

22220

Natuur en groene ruimte 3

97251

Vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer

3

1,06

1,3

22220

Natuur en groene ruimte 3

97252

Vakbekwaam medewerker groenvoorziening

3

1,06

1,4

22220

Natuur en groene ruimte 3

97254

Vakbekwaam medewerker land, water en milieu

3

1,06

1,3

22220

Natuur en groene ruimte 3

97255

Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf

3

1,06

1,3

22221

Natuur en groene ruimte 4

     

1,06

1,3

22221

Natuur en groene ruimte 4

97090

Manager natuur en recreatie

4

1,06

1,3

22224

Natuur en vormgeving

     

1,05

1,3

22224

Natuur en vormgeving

97490

Specialist natuur en vormgeving

4

1,05

1,3

22224

Natuur en vormgeving

97480

Vakbekwaam medewerker natuur en vormgeving

3

1,05

1,4

22226

Operator

     

1,16

1,6

22226

Operator

97380

Voedingsoperator

2

1,16

1,6

22230

Paardensport

     

1,16

1,3

22230

Paardensport

97220

Begeleider paardensport II

2

1,16

1,5

22230

Paardensport

97230

Instructeur paardensport III

3

1,16

1,6

22230

Paardensport

97241

Instructeur paardensport IV

4

1,16

1,6

22230

Paardensport

97242

Manager paardensportbedrijf

4

1,16

1,3

22238

Paraveterinaire ondersteuning

     

1,03

1,5

22238

Paraveterinaire ondersteuning

97590

Dierenartsassistent paraveterinair

4

1,03

1,5

22234

Productiedieren

     

1,0

1,5

22234

Productiedieren

97711

Dierenhouder graasdieren

4

1,0

1,5

22234

Productiedieren

97712

Dierenhouder hokdieren

4

1,0

1,5

22234

Productiedieren

97701

Dierverzorger graasdieren

3

1,0

1,5

22234

Productiedieren

97702

Dierverzorger hokdieren

3

1,0

1,5

22234

Productiedieren

97703

Dierverzorger melkvee

3

1,0

1,5

22234

Productiedieren

97713

Melkveehouder

4

1,0

1,5

22237

Proefdieren

     

1,03

1,3

22237

Proefdieren

97780

Biotechnicus

4

1,03

1,6

22237

Proefdieren

97770

Proefdierverzorger

3

1,03

1,3

22235

Recreatiedieren

     

1,0

1,3

22235

Recreatiedieren

97720

Dierverzorger recreatiedieren

3

1,03

1,3

22235

Recreatiedieren

97730

Ondernemer/manager recreatiedieren

4

1,0

1,3

22208

Teelt 2/3

     

1,0

1,5

22208

Teelt 2/3

97660

Medewerker teelt

2

1,0

1,5

22208

Teelt 2/3

97670

Vakbekwaam medewerker teelt

3

1,0

1,5

22204

teelt 4

     

1,0

1,5

22204

teelt 4

97681

Manager teelt

4

1,0

1,5

22204

teelt 4

97795

Manager teelt en gewasbescherming

4

1,0

1,5

22204

teelt 4

97682

Specialist teelt en techniek

4

1,0

1,5

22204

teelt 4

97683

Teamleider teelt en arbeid

4

1,0

1,5

22206

Voedingsmanagement

     

1,16

1,3

22206

Voedingsmanagement

97542

Manager voeding

4

1,16

1,3

22206

Voedingsmanagement

97541

Voedingsspecialist

4

1,16

1,6

22225

Zorg, natuur en gezondheid

     

1,03

1,5

22225

Zorg, natuur en gezondheid

97561

Ondernemer zorgbedrijf dier

4

1,03

1,5

22225

Zorg, natuur en gezondheid

97562

Ondernemer zorgbedrijf plant

4

1,03

1,5

22225

Zorg, natuur en gezondheid

97551

Werkbegeleider zorgbedrijf dier

3

1,03

1,5

22225

Zorg, natuur en gezondheid

97552

Werkbegeleider zorgbedrijf plant

3

1,03

1,5

 

Opleidingsdomein

16. Voedsel, natuur en leefomgeving 79160

         

Dossier

nummer

Kwalificatiedossier

Crebo

nummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

was

wordt

22241

Allround operator

95752

Allround operator productietechniek

3

1,2

1,3

22241

Allround operator

90014

Allround voedingsoperato