Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel; Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Staatsexamenbesluit VO; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
25-5-2002
Geselecteerde elementen
Volledig
Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 9, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 10, vijfde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;

Besluit

Artikel 1. Vrijstelling havo (profiel) op grond van examen vwo (profiel)

De kandidaat die het eindexamen h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs

(v.a.v.o.) of die het staatsexamen h.a.v.o. (profiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in

aanmerking komt voor vrijstelling doordat hij reeds eerder examen v.w.o. (profiel) heeft afgelegd, wordt die vrijstelling verleend overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vrijstelling ckv 3 in andere gevallen

De kandidaat die het eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (v.a.v.o.) of die het staatsexamen v.w.o. of h.a.v.o. (pro- fiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in aanmerking komt voor vrijstelling doordat hij reeds eerder het desbetreffende examen heeft afgelegd, wordt vrijstelling verleend voor culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving) of culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek) met overeenkomstige toepassing van de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

havo vak (profiel)

vwo vak (profiel) op grond waarvan vrijstelling

Nederlandse taal

Nederlandse taal

Engelse taal

Engelse taal

Franse taal 1

Franse taal 1 of 1,2

Duitse taal 1

Duitse taal 1 of 1,2

Franse taal 1,2

Franse taal 1,2

Duitse taal 1,2

Duitse taal 1,2

letterkunde

letterkunde

algemene natuurwetenschappen

algemene natuurwetenschappen

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel of profieldeel, vrij deel)

wiskunde B1

wiskunde B1 of B1,2

wiskunde B1,2

wiskunde B1 of B1,2

natuurkunde 1

natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

scheikunde

scheikunde 1 of 1,2

biologie

biologie 1,2

economie 1

economie 1 of 1,2

economie 1,2

economie 1,2

havo vak (profiel)

vwo vak (profiel) op grond waarvan vrijstelling

wiskunde A1

wiskunde A1 of A1,2

wiskunde A1,2

wiskunde A1 of A1,2

geschiedenis

geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal 1 of 1,2

Spaanse taal

Russische taal 1 of 1,2

Russische taal

Italiaanse taal 1 of 1,2

Italiaanse taal

Arabische taal 1 of 1,2

Arabische taal

Turkse taal 1 of 1,2

Turkse taal

Friese taal 1 of 1,2

Friese taal

Spaanse taal (elementair)

Spaanse taal (elementair)

Russische taal (elementair)

Russische taal (elementair)

Italiaanse taal (elementair)

Italiaanse taal (elementair)

Arabische taal (elementair)

Arabische taal (elementair)

Turkse taal (elementair)

Turkse taal (elementair)

filosofie

filosofie

culturele en kunstzinnige vorming 2

culturele en kunstzinnige vorming 2

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving) of tekenen (oud), handvaardigheid I (handenarbeid, oud), handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek) of muziek (oud)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

tekenen (oud)

tekenen (oud)

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

muziek (oud)

muziek (oud)

maatschappijleer (profieldeel, vrij deel)

maatschappijleer (profieldeel, vrij deel)

management en organisatie

management en organisatie

informatica

informatica

lichamelijke opvoeding 2

lichamelijke opvoeding 2