Rijksoverheid

Wettenpocket Algemene Kinderbijslagwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-8-2022
Downloads
329
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Algemene Kinderbijslagwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Algemene Kinderbijslagwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Bekendmaking AKW-bedragen per 1 januari 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Bekendmaking AKW-bedragen per 1 januari 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Bekendmaking AKW-bedragen per 1 juli 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2018
Ministeriele-regeling Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel maatregelen UWV  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2015
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit regels export uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
AMvB Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
AMvB Besluit uitvoering kinderbijslag  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2022
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Zbo Controlevoorschriften AKW  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2008
AMvB Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Personeelsleden van ESTEC  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-1990
Beleidsregel Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2007
Zbo Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling gelijkstelling pleegkinderen  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2010
Ministeriele-regeling Regeling indexering AKW-bedragen juli 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2010
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling terugvordering geringe bedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling uitzondering inlichtingenplicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
AMvB Verzamelbesluit SZW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?