Rijksoverheid

Wettenpocket Luchtvaartwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
26-1-2022
Downloads
193
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Luchtvaartwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Luchtvaartwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing Schiphol tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-1998
Ministeriele-regeling Aanwijzing ambtenaren, als Bedoeld in Artikel 72 van de Luchtvaartwet  
 
Versie geldend vanaf : 26-12-1960
Ministeriele-regeling Aanwijzing geneeskundigen herkeuringscommissie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1994
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Rotterdam als volledig gecoördineerd luchtvaartterrein  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2006
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling risicovluchten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Bekendmaking beleidswijziging rondvluchtvergunningen ex art. 16b van de Luchtvaartwet  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-1995
Beleidsregel Beleidsregel amateurluchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-1996
Beleidsregel Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-1998
Beleidsregel Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 03-11-2021
Beleidsregel Beleidsregel instemming tarieven luchtvaartmaatschappijen ex Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2010
Beleidsregel Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1997
Beleidsregel Beleidsregel vergunningen voor geregeld en ongeregeld luchtvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Beleidsregel Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2009
Ministeriele-regeling Beperking operaties met niet-geluidgecertificeerde straalvliegtuigen  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-1984
Ministeriele-regeling Beschikking verlening vrijstelling luchtvervoersvergunning sportvliegers  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-1981
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2010
AMvB Besluit beveiliging burgerluchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit burgerluchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2017
KB Besluit ex artikel 37a Luchtvaartwet  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2004
AMvB Besluit ex artikel 57 luchtvaartwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1959
Ministeriele-regeling Besluit instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Woensdrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Soesterberg  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Valkenburg  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
AMvB Besluit ongeregeld luchtvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2010
AMvB Besluit slotallocatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit slotallocatie burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2004
AMvB Besluit tot regeling toelating vreemde militaire luchtvaartuigen binnen Nederlands rechtsgebied  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1959
Ministeriele-regeling Eisen radiotelefonie IFR  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-1997
Ministeriele-regeling Instelling Coördinatiecomité slotallocatie Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-1998
Ministeriele-regeling Instelling examencommissies luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
Ministeriele-regeling Instelling van examencommissies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
Ministeriele-regeling Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling NAVO-binnenvliegregeling  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-1987
Ministeriele-regeling Nachtvluchtenregeling Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-1987
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Regelen voeren technische administratie en bepaling administratieve onderdelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1998
AMvB Regeling Toezicht Luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2000
Ministeriele-regeling Regeling beperking geluidhinder luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling beperking geluidhinder militaire helikopters boven Artillerie Schietkamp Oldebroek  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling beperking geluidhinder militaire helikopters boven het Infanterie Schietkamp Harskamp  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling beperking geluidhinder militaire luchtvaartuigen boven schietrange de Vliehors  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2008
Ministeriele-regeling Regeling beperking geluidhinder oefen- en testvluchten militaire op afstand bestuurde luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling burgerluchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling erkenning opleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2001
Ministeriele-regeling Regeling exameneisen theorie beroeps- en verkeersvlieger  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1996
Ministeriele-regeling Regeling geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling geluidwerende voorzieningen 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2009
Ministeriele-regeling Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling kennis, bedrevenheid en ervaring voor bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-1998
Ministeriele-regeling Regeling luchtvaartheffingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2009
Ministeriele-regeling Regeling luchtvaartvertoningen  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling onderhoud lieren 2001  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2008
Ministeriele-regeling Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1997
Ministeriele-regeling Regeling slepen en reclamesleepvliegen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling tarieven luchtvaart 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling ter beperking van de exploitatie van niet-geluid-gecertificeerde straalvliegtuigen  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2000
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering beveiliging burgerluchtvaart 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling exameneisen zweefvlieger  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1996
Ministeriele-regeling Regeling verplichtingen vliegtuigbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1998
Ministeriele-regeling Regeling vervaardiging prototypen  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2000
Ministeriele-regeling Regeling vluchtuitvoering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling voorzieningen sleepvliegen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Schadeloosstellingsregeling Luchtvaartwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2010
AMvB Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit pacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Vaststelling model van bewijs van luchtwaardigheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1990
Ministeriele-regeling Vaststelling theoretische exameneisen voor bewijs van bevoegdheid als privé-vlieger  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1990
Ministeriele-regeling Vaststelling uitzonderingen verplichting artikel 16 Luchtvaartwet  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-1994
Ministeriele-regeling Vaststelling van een verboden gebied ter gelegenheid van de opening der Staten-Generaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1959
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling MLA’s  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (aanpassingen in uitvoering en enkele technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2009

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?