Rijksoverheid

Wettenpocket Landbouwwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
30-7-2022
Downloads
632
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Landbouwwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Landbouwwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2021
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Pbo Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing grenscontroleposten en controlepunten officiële controleverordening dierlijk, levensmiddelen en fyto  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwwet  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
AMvB Besluit ex artikel 48a Landbouwwet  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-1979
Ministeriele-regeling Besluit inwilliging AVV-verzoek POV Nederlandse varkenssector  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit inwilliging AVV-verzoek onderzoek SBK  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit inwilliging AVV-verzoek onderzoek brancheorganisatie Sierteeltproducten  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit inwilliging AVV-verzoek varkenshouderijsector  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit tarief graasdierpremie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit tarief graasdierpremie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit tarief graasdierpremie 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit tarief jonge landbouwers GLB 2018 en 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit tarief jonge landbouwers GLB 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit tarief jonge landbouwers GLB 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen GLB 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling verminderingspercentage van periode 4 Regeling fosfaatreductieplan 2017  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling verminderingspercentage van periode 5 Regeling fosfaatreductieplan 2017  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2016 I  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling erkenning veterinaire laboratoria  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling fosfaatreductieplan 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling interventie 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling marktordening vlees  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling marktordening zuivel  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling prijs-, productie- en marktinformatie GLB  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling producenten- en brancheorganisaties  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling schoolfruit, -groenten en -zuivel 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2022
Ministeriele-regeling Regeling superheffing 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling tarieven rechtstreekse betalingen GLB 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/593, (EU) 2020/594 en (EU) 2020/599  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijn en olijfolie  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling pacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen (aanpassingen voorwaarden voor de graasdierpremie)  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?