Rijksoverheid

Wettenpocket Landbouwwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
10-10-2019
Downloads
282
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Landbouwwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Landbouwwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2017
Pbo Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwwet  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
AMvB Besluit ex artikel 48a Landbouwwet  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-1979
Ministeriele-regeling Besluit goedkeuring tarief databank salmonella pluimvee 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2017
Pbo Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2008
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximale steunbedragen Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling verminderingspercentage van periode 4 Regeling fosfaatreductieplan 2017  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling verminderingspercentage van periode 5 Regeling fosfaatreductieplan 2017  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2017
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002/2003  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2003
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003/2004  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2004
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2004/2005  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2005
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2005/2006  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2006
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2006/2007  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2007
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2007/2008  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2008
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2008/2009  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2009
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2009/2010  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2010
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2010/2011  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2011
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2011/2012  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2012
Pbo Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2012/2013  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2013
Ministeriele-regeling Besluit verlenging indieningstermijn operationele programma’s  
 
Versie geldend vanaf : 19-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2016 I  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2019
Ministeriele-regeling Inventarisatiebeschikking Wijn 1962  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-1971
Ministeriele-regeling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling aquacultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling fosfaatreductieplan 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
Ministeriele-regeling Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling handel levende dieren en levende producten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling interventie 2017  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2017
Ministeriele-regeling Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling marktordening vlees  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling marktordening zuivel  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling producenten- en brancheorganisaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling superheffing 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006/2007 tot en met 2014/2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2007
Ministeriele-regeling Regeling wijn en olijfolie  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling pacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen (aanpassingen voorwaarden voor de graasdierpremie)  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?