Rijksoverheid

Wettenpocket Algemene Ouderdomswet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-8-2022
Downloads
584
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Algemene Ouderdomswet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Algemene Ouderdomswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel maatregelen UWV  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2015
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
AMvB Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit inkomensondersteuning AOW-ers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit regels export uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
AMvB Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2014
AMvB Besluit tegemoetkoming Anw-ers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
KB Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2014
Ministeriele-regeling Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Zbo Controlevoorschriften AOW  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2008
AMvB Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Personeelsleden van ESTEC  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-1990
Beleidsregel Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling herleiding van gedeelten van kalenderjaren en jaarpremies  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling terugvordering geringe bedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling uitbetaling vakantie-uitkering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Regeling uitzondering inlichtingenplicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Ministeriele-regeling Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitkering aan gemoedsbezwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
AMvB Verzamelbesluit SZW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?