Rijksoverheid

Wettenpocket Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
17-9-2020
Downloads
158
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Rijkswet Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2017
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
RijksKB Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
KB Besluit aanwijzing aan Gouverneur Sint Maarten tot aanhouden vaststelling landsbesluiten tot benoeming ministers en Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar benoembaarheid voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2014
KB Besluit aanwijzing gelasten onderzoek functioneren openbaar bestuur Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2013
RijksKB Besluit beëdiging Gevolmachtigde Ministers  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
RijksKB Besluit derde verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit erkende organisaties Schepenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2012
KB Besluit instelling voortgangscommissie Curaçao  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
KB Besluit instelling voortgangscommissie Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2011
AMvB Besluit overlevering inzake oorlogsmisdrijven Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
RijksKB Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
RijksKB Besluit tweede verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2014
RijksKB Besluit verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2012
RijksKB Besluit vierde verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2018
Ministeriele-regeling Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1997
Ministeriele-regeling Instelling Werkgroep Uitvoering samenwerking Aruba-Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2000
RijksKB Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
RijksKB Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2007
KB Instemmingsbesluit landsverordening Nederlandse Antillen (wijziging Staatsregeling Nederlandse Antillen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
Ministeriele-regeling Invoeringsregeling derde tranche Schepenbesluit 2004 Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de overdracht van personen aan wie rechtens hun vrijheid is ontnomen op grond van een veroordeling tot een vrijheidsstraf)  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2014
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van veiligheid)  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2014
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beschikbaarstelling detentiecapaciteit)  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2014
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling Nederland, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van transport gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2014
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling boedelscheiding AVBZ-fonds Nederlandse Antillen  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2010
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2010
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verdeling opbrengsten octrooibestel  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2016
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling opvolging en boedelscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en opvolging van enkele andere aanverwante regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2010
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling samenwerking implementatie Internationale Gezondheidsregeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2015
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2017
Ministeriele-regeling Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
Ministeriele-regeling-BES Protocol inzake het onderzoek naar de kostenstructuur van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2000
Ministeriele-regeling-BES Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling-BES Regeling kwaliteitszorg en de evaluatie van de kwaliteitszorg bij de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2010
Ministeriele-regeling Regeling meldingen en communicatie scheepvaart  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling organisatie Kustwacht Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling scheepsuitrusting 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling veiligheid zeeschepen  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2019
RijksKB Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
RijksKB Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
RijksKB Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2011
RijksKB Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
RijksKB Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2020
RijksKB Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
RijksKB Schepenbesluit 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling-BES Uitrustingregeling voor de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit erkende organisaties Schepenwet (actualisatie erkende organisaties en keuringsinstanties en intrekking aanwijzing Register Holland B.V. als keuringsinstantie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling veiligheid zeeschepen (integratie van regelgeving betreffende medische uitrusting aan boord van zeeschepen en vissersvaartuigen)  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2006

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?