Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de economische delicten

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
19-5-2022
Downloads
4014
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de economische delicten. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de economische delicten  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Algemene douanewet  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing als opsporingsambtenaren ex artikel 62 WAG  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-1964
Beleidsregel Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Beleidsregel Aanwijzing hoge transacties  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2020
Beleidsregel Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzing opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-1992
Ministeriele-regeling Aanwijzing opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1992
Ministeriele-regeling Aanwijzing opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-1996
Ministeriele-regeling Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen)  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-1972
Ministeriele-regeling Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet tarieven gezondheidszorg)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-1982
Ministeriele-regeling Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet Ziekenhuisvoorzieningen  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-1971
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren dienst Stadstoezicht gemeente Rotterdam  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2003
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Ministeriele-regeling Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de economische delicten  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-1979
Ministeriele-regeling Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op het afbetalingsstelsel 1961  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-1964
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren Scheepvaart- en Luchtvaartinspectie  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2005
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2001
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering (Advocatenportaal)  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex art. 2, eerste lid, onder d, Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2020
AMvB Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ANVS 2017  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/Politie - Landelijke Eenheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Handhaving Sociale Zekerheid (Fraudebestrijding) van de gemeente Tilburg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Stadstoezicht van de gemeente Tilburg 2018  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2017  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Almere, Werk, Inkomen en Zorg 2020  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland B.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2021  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BAR-Organisatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BOA CAT 2021-015  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BUHA B.V. 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2015  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst Douane, Medewerker Informatieverwerking Douane, 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2022  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Buha B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Centraal Justitieel Incassobureau 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Sociaal, RVE Inkomen, gemeente Amsterdam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken Rotterdam 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion & Hermes Openbaar Vervoer 2020  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DUO Plus 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2014  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2019 (domein I)  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Vervoer & Ondersteuning 2019  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2016  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2021  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar EBS Public Transportation BV  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2021, domein II (milieu)  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2016  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2021  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Ede 2015, Milieu en Welzijn  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Heerenveen 2020  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein I 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Venlo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving & Toezicht, gemeente Amsterdam 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsorganisatie van de gemeente Den Haag 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2020  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Intake & Service bij de regionale eenheid Oost-Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2022  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keolis Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keolis Nederland 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2019  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee beveiliger 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee, arrestantenbewakers/-verzorgers 2017  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid (Intake & Service) 2019  
 
Versie geldend vanaf : 05-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DLOS 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2018  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landschap Noord-Holland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landschap Noord-Holland 2022  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands Exploitatie B.V. 2018  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Directoraat Generaal Natuur Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) / Waddenunit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Arbeidsinspectie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord, domein II, Milieu en welzijn 2018  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Haaglanden 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst IJsselland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Regio Utrecht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Twente 2018  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte gemeente Amstelveen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeren Delft B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz Openbaar Vervoer 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V., afdeling Veiligheid 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatieschap Midden-Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Midden-Nederland, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Noord-Holland, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, ZSM, 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2019  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche van de gemeente Groningen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Schiphol Group 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein I  
 
Versie geldend vanaf : 06-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein II  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sociale Verzekeringsbank 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Fryslân 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Groningen Drenthe 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2017, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Oost-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Het Drentse Landschap 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Het Drentse Landschap 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein I, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2020  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Utrechts Landschap 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Utrechts Landschap 2022  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2015, domein IV, Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe, domein I, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar THOR, gemeente Amsterdam 2022  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Deventer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving Lelystad B.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijmegen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Unie van Waterschappen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veolia Transport Nederland B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vereniging Natuurmonumenten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie DEAL-gemeenten 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Maassluis 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Inkomensondersteuning, team Handhaving van de gemeente Zwolle 2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amsterdam 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2018  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2019  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Regionale Eenheid Oost-Brabant, Team Buitengerechtelijke Afdoeningen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2022  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Emmen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Groningen in het domein I, Openbare Ruimte 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Meppel 2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de provincie Limburg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Coöperatie ParkeerService UA 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Stichting Het Groninger Landschap  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Stichting Het Groninger Landschap 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2017  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Rijswijk 2021  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alkmaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almelo 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, Werk en Inkomen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amstelveen, team V&H-HOR 2020  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam 2020, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam 2020, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam 2021  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Amsterdamse Bos 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Sport en Bos 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Apeldoorn 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Arnhem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Assen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Barneveld 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Barneveld 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Breda 2021  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Breda Toezicht en Handhaving 2016  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2016  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Capelle aan den IJssel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente De Ronde Venen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Delft 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Helder 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Edam-Volendam 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede, Openbare Ruimte 2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Enschede 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ermelo 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ermelo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Etten-Leur 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Goeree-Overflakkee 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2018  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hardenberg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Harderwijk 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Heerlen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Heerlen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Helmond 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hengelo 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hengelo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hoeksche Waard 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hoorn 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hulst 2021  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente IJsselstein 2019  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Katwijk 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade 2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Krimpenerwaard 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Landgraaf 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden 2020, domein I, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden, Sociale Recherche 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leiden 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leidschendam-Voorburg 2017  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Lelystad 2019  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maashorst 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maastricht 2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maastricht, afdeling V&L Team Handhaven OR 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nijkerk 2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nissewaard 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Noordwijk 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oosterhout 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Pijnacker-Nootdorp 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Purmerend 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein II, Milieu, welzijn infrastructuur 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Rotterdam 2020, domein I, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Rotterdam 2020, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schagen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schiedam 2016  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schiedam 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schouwen-Duiveland 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schouwen-Duiveland 2020, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Smallingerland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Utrecht 2020, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Velsen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Venlo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Vlaardingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Wageningen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weert 2016  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weert 2022  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weesp 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Westland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Woerden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zaanstad 2021  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zoetermeer 2020  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle 2022  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I, Openbare ruimte 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I (Openbare Ruimte) 2020  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker informatieverwerking Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleur afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar pilot korte wapenstok 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politie eenheid Midden-Nederland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Overijssel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Zuid-Holland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provinsje Fryslân 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar rechtbank Amsterdam 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam, Team TBA 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2016  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, afdeling gemeenschappelijke Bob-kamer 2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland, Team TBA 2020  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2020  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar sector Stadstoezicht van de Dienst Milieu en Beheer van de gemeente Leiden 2001  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2005
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Harderwijk 2015  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Nijkerk 2015  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Roermond 2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Zwolle, eenheid Sociale Zaken en Welzijn 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2019
AMvB Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit noodoplossing verlengen boa-aktes naar aanleiding van grootschalige IT-storing binnen Justis  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit stoptekens NVWA op de openbare weg en te water 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling model landelijk insigne buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2015
Ministeriele-regeling Categoriale beschikking onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie AID  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-1992
Ministeriele-regeling Examenreglement voortgezette opleidingen BOA milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische politierechter, de kantonrechter en de enkelvoudige kamer voor behandeling van strafzaken in hoger beroep  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
Ministeriele-regeling Regeling betreffende het stempelvonnis  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
Ministeriele-regeling Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling legitimatiebewijs buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2013
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Toekenning opsporingsbevoegdheid Flora- en Faunawet aan buitengewoon opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Vaststelling modelakte van beëdiging, model-proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-1997
Ministeriele-regeling Vaststelling modellen van akten van beëdiging  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-1995
AMvB Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
Ministeriele-regeling Vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2004

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?