Rijksoverheid

Wettenpocket Warenwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-8-2020
Downloads
532
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Warenwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2018
AMvB Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
AMvB Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2019
Beleidsregel Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2017
Beleidsregel Beleidsregel liften 2016  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2016
Beleidsregel Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Beleidsregel Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing grenscontroleposten en controlepunten officiële controleverordening dierlijk, levensmiddelen en fyto  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing methoden of producten ex voorschrift 5.1.7 bijlage 2 Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 Warenwet (inspectieambtenaren Staatstoezicht op de Mijnen)  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders ex artikel 2b, tweede lid, Warenwetbesluit algemene productveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2008
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Warenwetbesluit algemene productveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
AMvB Besluit dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit goedkeuring Code voor de hygiënische productie en verpakking van kristalsuiker, versie augustus 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2011
AMvB Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2019
AMvB Besluit medische hulpmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, derde lid, Drinkwaterwet, voor 2012 en 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, en van gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, voor 2016 en 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2018 en 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2019
AMvB Besluit wijziging Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, enz. (opheffen product- en bedrijfschappen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Drinkwaterbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Drinkwaterregeling  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2019
Ministeriele-regeling Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-1997
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Nederlandse Commissie beoordeling veiligheid voedselcontactmaterialen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Intrekkingsbesluit Kokswarenbesluit (Warenwet) en wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boeten  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2005
Ministeriele-regeling Mandaatregeling handhaving CLP SZW 2014  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2014
Ministeriele-regeling Nadere regels attractie- en speeltoestellen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
AMvB Productenbesluit asbest  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
Ministeriele-regeling Productenregeling asbest  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2014
Ministeriele-regeling Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling metrologische merktekens  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2016
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Beleidsregel Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2017
KB Uitvoeringsbesluit ex artikel 20 Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-1936
Ministeriele-regeling Uitvoervrijstelling (Warenwet)  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-1993
Ministeriele-regeling Vrijstellingsbeschikking textielartikelen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-1986
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling portieverpakkingen dik-vloeibare melkproducten  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
AMvB Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Warenwetbesluit Cacao en chocolade  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
AMvB Warenwetbesluit Doorstraalde waren  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
AMvB Warenwetbesluit Eiwitproducten  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2016
AMvB Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Warenwetbesluit Imitatieprodukten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1990
AMvB Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2001
AMvB Warenwetbesluit Kruidenpreparaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Warenwetbesluit Lucky Bamboo  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2016
AMvB Warenwetbesluit Meel en brood  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2016
AMvB Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2014
AMvB Warenwetbesluit Uitvoer van waren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
AMvB Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Warenwetbesluit Verpakte waters  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2016
AMvB Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2011
AMvB Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2015
AMvB Warenwetbesluit algemene productveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2020
AMvB Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2016
AMvB Warenwetbesluit bestuurlijke boeten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2016
AMvB Warenwetbesluit containers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2006
AMvB Warenwetbesluit cosmetische producten 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Warenwetbesluit deponering informatie preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
AMvB Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2020
AMvB Warenwetbesluit drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit drukverpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2014
AMvB Warenwetbesluit elektrisch materiaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Warenwetbesluit etikettering van schoeisel  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2012
AMvB Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit formaldehyde in textiel  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2001
AMvB Warenwetbesluit gastoestellen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2018
AMvB Warenwetbesluit glasartikelen  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2020
AMvB Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2016
AMvB Warenwetbesluit honing  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2016
AMvB Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Warenwetbesluit informatie levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Warenwetbesluit liften 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit machines  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2018
AMvB Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2018
AMvB Warenwetbesluit spaanplaat  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2020
AMvB Warenwetbesluit speelgoed 2011  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2016
AMvB Warenwetbesluit suikers  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
AMvB Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2013
AMvB Warenwetbesluit tatoeëren en piercen  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2012
AMvB Warenwetbesluit textielproducten  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2012
AMvB Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2020
AMvB Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2014
AMvB Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2014
AMvB Warenwetbesluit voedingssupplementen  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
AMvB Warenwetbesluit vruchtensappen 2012  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2016
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Enzymen in meel en brood  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2008
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Extractiemiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Methoden van onderzoek brood  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-1998
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Monsterneming  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2007
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2016
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Vrijstelling doorstralen van verpakkingen en gebruiksartikelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1993
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2004
Ministeriele-regeling Warenwetregeling Vrijstelling vitamine D  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2003
Ministeriele-regeling Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2020
Ministeriele-regeling Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2009
Ministeriele-regeling Warenwetregeling aanwijzing veiligheidcodes tatoeëren en piercen  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling algemene productveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2012
Ministeriele-regeling Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
Ministeriele-regeling Warenwetregeling containers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Warenwetregeling doorberekening kosten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Warenwetregeling draagbaar klimmaterieel  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2020
Ministeriele-regeling Warenwetregeling drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Warenwetregeling elektronische productnotificatie  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2009
Ministeriele-regeling Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling machines  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2016
Ministeriele-regeling Warenwetregeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2020
Ministeriele-regeling Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2014
Ministeriele-regeling Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling raadplegingsprocedure nieuwe voedingsmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2016
Ministeriele-regeling Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2016
Ministeriele-regeling Warenwetregeling tatoeëren en piercen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
Ministeriele-regeling Warenwetregeling uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Warenwetregeling voedingssupplementen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
Ministeriele-regeling Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, enz (residuen bestrijdingsmiddelen op of in levensmiddelen)  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Doorstraalde waren, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering levensmiddelen (verordening (EG) 608/2004 en richtlijn 2004/77/EG) enz.  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (1999)  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-1999
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bepaalde vitamines en mineralen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (toevoegen jodium)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Verpakte waters en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten (vetgehalte gehakt en mager gehakt)  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, enz. (regels voedselkeuzelogo)  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Zoetstoffen (richtlijn 2003/115/EG)  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit bestuurlijke boeten  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit kosmetische produkten en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, ter implementatie van EU-richtlijnen  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (implementatie Richtlijn (EU) 2015/1787)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) (richtlijn nr. 2007/19/EG)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) (richtlijn nr. 2008/39/EG)  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen i.v.m. richtlijnen 2005/31/EG en 2005/79/EG  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling dierlijke producten (aanduiding bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ en CPE, enz. (overdracht taken van CPE naar COKZ)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Warenwetregeling tatoeëren en piercen (Dienstenwet)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?