Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Besluit Tolkenpenning Defensie
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit Tolkenpenning Defensie; Veteranenbesluit; Veteranenwet; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
27-2-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit Tolkenpenning Defensie

De Minister van Defensie

Gelet op Artikel 2, tweede lid, van het Veteranenbesluit

Besluit:

Artikel 1. Instelling Tolkenpenning

Ingesteld wordt een Tolkenpenning voor de militaire tolk werkzaam voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Artikel 2. Criteria

Een militaire tolk komt in aanmerking voor toekenning van de Tolkenpenning, indien deze:

 • a. staat ingeschreven in het Tolkenregister Defensie; en

 • b. op enig moment vanaf 2001 als militaire tolk is ingezet; en

 • c. in dat kader heeft deelgenomen aan een door de Minister van Defensie aangewezen missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde; en

 • d. daarbij een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond; alsmede

 • e. ten minste 30 dagen aaneengesloten in het operatiegebied heeft verbleven.

Artikel 3. Vormgeving

 • 1. De Tolkenpenning is cirkelvormig, heeft een diameter van 60 millimeter, een randdikte van 3 mm en is vervaardigd van mat bronskleurig metaal.

 • 2. Op de voorzijde zijn in reliĆ«f gesprekslijnen aangebracht, met daar doorheen een rechthoek die de positie van de militaire tolk symboliseert. In cirkelvorm is Latijnse tekst opgenomen bestaande uit de woorden, Sine Translatio Nihil Intellecti, overeenkomstig de afbeelding op de bijlage, behorend bij dit artikel. Op de achterzijde bevindt zich het Koninklijk wapen (Rijkswapen).

Artikel 4. Toekenning

 • 1. De toekenning van de Tolkenpenning geschiedt namens de Minister van Defensie door de Commandant der Strijdkrachten.

 • 2. De Tolkenpenning wordt per militaire tolk eenmalig toegekend.

 • 3. De Tolkenpenning kan postuum worden toegekend.

Artikel 5. Intrekking

 • 1. De Minister van Defensie kan de toekenning van de Tolkenpenning intrekken op grond van feiten en omstandigheden die bij de toekenning redelijkerwijs niet bekend waren en op grond waarvan toekenning niet zou hebben plaatsgevonden.

 • 2. Na de intrekking is de militaire tolk niet langer gerechtigd de Tolkenpenning te behouden en retourneert hij deze met de oorkonde onverwijld aan het Ministerie van Defensie.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum tekening.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit Tolkenpenning Defensie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage bij het Besluit Tolkenpenning Defensie

Voorkant (schets)

259929.png

Achterkant (schets)

259930.png