Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Regeling uitrusting Defensie
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling uitrusting Defensie; Algemeen militair ambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie; Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht; Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
Geldend vanaf
10-3-2021
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling