Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw; Inkomstenbesluit militairen; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
4-11-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Voorziening Tijdelijke toelage loongebouw

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op de artikelen 15c en 26 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

Artikel 1

De militair heeft in afwachting van en uiterlijk tot de invoering van het nieuwe loongebouw dat voorzien was per 1 juli 2020 maar waarvan de totstandkoming is vertraagd, aanspraak op een tijdelijke toelage loongebouw, opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Deze aanspraak is vooralsnog beperkt tot 1 april 2021.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de dag na de publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2020

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie,

voor deze,

Bijlage

Tijdelijke toelage loongebouw met ingang van 1 juli 2020 t/m 31 maart 2021

264540.png
264541.png