Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie); Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
1-4-1996
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 8 maart 1996, houdende wijziging van enige besluiten naar aanleiding van het akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 9 januari 1996, nr. PAV2210/96000201;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 2 van de Wet Rechtstoestand Dienstplichtigen;
De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 1996, nr. W07.96.0016);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 4 maart 1996, nr. PAV2210/96003149;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel VII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel VIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel IX

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel X

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel XI

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel XII

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel XIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1996, met uitzondering van:

met dien verstande dat:

Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 1996, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 maart 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling