Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
20-5-2022
Downloads
1829
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Ambtenarenwet 2017. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Ambtenarenwet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wiv 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Algemeen militair ambtenarenreglement  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018–2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
AMvB Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit dienstreizen defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit georganiseerd overleg sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Besluit machtiging Minister van Defensie tot bevorderen militairen die een officiersrang bekleden  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
AMvB Besluit medezeggenschap Defensie 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit personenchauffeurs defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
AMvB Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2022
AMvB Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-1995
AMvB Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
AMvB Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2007
AMvB Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake NL-Alert keten  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2021
AMvB Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
KB Besluit, houdende de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van een commissie als bedoeld in Artikel 45 van het Algemeen militair ambtenarenreglement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Burgerlijk ambtenarenreglement defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
AMvB Inkomstenbesluit militairen  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2022
Ministeriele-regeling Inkomstenregeling militairen  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Beoordelingspanel Regeling uitkering chroom-6 Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit BBOP Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Bedrijfsvoering Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit CJIB 2021  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DARC/DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGO Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DJFC/DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DSenS/DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Dienst JUSTIS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Justid 2020  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ketenstrategie Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ketenvoorzieningen en Innovatie Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit NFI 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Operatiën I Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Operatiën II Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Pi-NL 2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2021  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit WODC  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit pSG aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit JZW Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling Adaptief aan de Grens  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing TMG-functies  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling cafetariamodel defensie  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling cursusfaciliteiten en studietoelage  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling dienstreizen defensie  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling duikopleidingen Defensie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren (RFTDD)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Ministeriele-regeling Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 (RHVM 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling incidentele reizen voor de militair en zijn naaste betrekking  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling nevenwerkzaamheden Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2000
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2008
Ministeriele-regeling Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling overlegprocedure bij reorganisaties  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2010
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten rechtskundige hulp (RTKR)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2003
Ministeriele-regeling Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling uitkering chroom-6 Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling uitrusting Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding extra werkdruk BSB  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen militairen DSI  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2015
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling ziektekostenverzekering militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Reparatiebesluit BZK 2011  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2011
Ministeriele-regeling Studiefaciliteitenregeling burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
AMvB Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke Regeling eenmalige uitkering Dutchbat-III-veteranen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ)  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2012
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2007
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2002
AMvB Verplaatsingskostenbesluit defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Verplaatsingskostenregeling defensie  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Ministeriele-regeling Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2021
Ministeriele-regeling Voorzieningenstelsel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2022
AMvB Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-1992
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-1997
AMvB Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-1994
AMvB Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2000
AMvB Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1999
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?