Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW; Algemene wet bestuursrecht; Arbeidsomstandighedenwet; Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie; Wet Huis voor klokkenluiders; Ambtenarenwet 2017; Politiewet 2012; Wet ambtenaren defensie; Klachtenregeling seksuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel
Geldend vanaf
20-7-2017
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling