Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
Type
AMvB
Wetsfamilie
Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie; Wet ambtenaren defensie; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
12-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling