Rijksoverheid

Wettenpocket Natuurschoonwet 1928

Titel regeling
Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928; Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928; Natuurschoonwet 1928
Geldend vanaf
1-1-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 7, eerste en tweede lid, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

Besluiten:

Artikel 1

Het model beschrijving, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, wordt vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage A.

Artikel 2

Het model beplantingsplan, bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel a, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, wordt vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage B.

Artikel 2a

Deze regeling berust op artikel 7, eerste en vierde lid, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 1996
De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Bijlage A. behorende bij artikel 1 van de Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

264491.png
264492.png

Bijlage B. behorende bij artikel 2 van de Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

264493.png
264494.png