Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafvordering

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-12-2019
Downloads
5880
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wetboek van Strafvordering. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wiv 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) als bewaarder inbeslaggenomen voorwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Beleidsregel Aanwijzing OM-Afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2017
Beleidsregel Aanwijzing OM-strafbeschikking  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Aanwijzing afpakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Beleidsregel Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing direct toezichthouder Spoorwegpolitie  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-1994
Beleidsregel Aanwijzing executie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Beleidsregel Aanwijzing executie-indicator en formulier risicoprofiel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Aanwijzing gebruik sepotgronden  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Beleidsregel Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2006
Beleidsregel Aanwijzing herziening ten nadele  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2014
Beleidsregel Aanwijzing inbeslagneming (Artikel 94 Wvsv)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Beleidsregel Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Beleidsregel Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Aanwijzing lichten van gedetineerden, TBS-gestelden en jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Aanwijzing onmiddellijke invrijheidstelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Aanwijzing opsporingsberichtgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Beleidsregel Aanwijzing opsporingsbevoegdheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Beleidsregel Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2012
Beleidsregel Aanwijzing slachtofferrechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Aanwijzing tbs bij vreemdelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Beleidsregel Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2013
Beleidsregel Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Beleidsregel Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
Beleidsregel Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing tot observatie-inrichting voor preventief gedetineerden  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-1979
Beleidsregel Aanwijzing voor de internationale aspecten van de inzet van de bevoegdheid ex art. 126nba Sv  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Beleidsregel Aanwijzing voor de opsporing  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren dienst Stadstoezicht gemeente Rotterdam  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2003
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit functionarissen en ambtenaren arrondissement Amsterdam  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit keuringsdienst technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit memorandum 60  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2009
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2013
Beleidsregel Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2013
Beleidsregel Beleidsregels betreffende drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Ministeriele-regeling Beschikking aanwijzing advocaat  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2010
AMvB Besluit DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
AMvB Besluit OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2005
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
AMvB Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit beheer autowrakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
KB Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1926
KB Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1926
AMvB Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
AMvB Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ANVS 2017  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/Politie - Landelijke Eenheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Handhaving Sociale Zekerheid (Fraudebestrijding) van de gemeente Tilburg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Stadstoezicht van de gemeente Tilburg 2018  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2017  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2015  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst Douane, Medewerker Informatieverwerking Douane, 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Buha B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Centraal Justitieel Incassobureau 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Sociaal, RVE Inkomen, gemeente Amsterdam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken Rotterdam 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2014  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2019 (domein I)  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Vervoer & Ondersteuning 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2016  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2016  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Ede 2015, Milieu en Welzijn  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein I 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving & Toezicht, gemeente Amsterdam 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 2017  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie SZW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Intake & Service bij de regionale eenheid Oost-Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keolis Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2019  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee beveiliger 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee, arrestantenbewakers/-verzorgers 2017  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DLOS 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2018  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landschap Noord-Holland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands Exploitatie B.V. 2018  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord, domein II, Milieu en welzijn 2018  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Haaglanden 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst IJsselland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Regio Utrecht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Twente 2018  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte gemeente Amstelveen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2016, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeren Delft B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz Openbaar Vervoer 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V., afdeling Veiligheid 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatieschap Midden-Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Midden-Nederland, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Noord-Holland, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche van de gemeente Groningen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Schiphol Group 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein I  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein II  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Fryslân 2016  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2017, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Oost-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Het Drentse Landschap 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein I, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Utrechts Landschap 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2015, domein IV, Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe, domein I, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Deventer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving Lelystad B.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijmegen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Unie van Waterschappen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veolia Transport Nederland B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vereniging Natuurmonumenten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2017  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie DEAL-gemeenten 2019  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Maassluis 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amsterdam 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2018  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2019  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Coöperatie ParkeerService UA 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Stichting Het Groninger Landschap 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2017  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2016  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Rijswijk 2016  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alkmaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almelo 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, Werk en Inkomen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amstelveen, team VVH-HOR 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Sport en Bos 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Apeldoorn 2019  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Arnhem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Assen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Barneveld 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Breda Toezicht en Handhaving 2016  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2016  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Capelle aan den IJssel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente De Ronde Venen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Delft 2019  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Helder 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Enschede 2015  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ermelo 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Heerlen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Helmond 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hengelo 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hoorn 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente IJsselstein 2019  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Katwijk 2017  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Landgraaf 2019  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden, Sociale Recherche 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leiden 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leidschendam-Voorburg 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Lelystad 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maastricht, afdeling V&L Team Handhaven OR 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Noordwijk 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Pijnacker-Nootdorp 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Purmerend 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schiedam 2016  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Smallingerland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2018  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Uden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Vlaardingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weert 2016  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weesp 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Westland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Woerden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zaanstad 2016  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zoetermeer, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleur afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Overijssel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Zuid-Holland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provinsje Fryslân 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar rechtbank Amsterdam 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2016  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, afdeling gemeenschappelijke Bob-kamer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar sector Stadstoezicht van de Dienst Milieu en Beheer van de gemeente Leiden 2001  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2005
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Harderwijk 2015  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Nijkerk 2015  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Zwolle, eenheid Sociale Zaken en Welzijn 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2019
AMvB Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-1967
AMvB Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
AMvB Besluit getuigenbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit grenswaarde voor vergunningplichtige activiteiten (programmatische aanpak stikstof)  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit hulpofficieren van justitie van de bijzondere opsporingsdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2019
AMvB Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
AMvB Besluit inbeslaggenomen voorwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit inrichting en orde politieverhoor  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
AMvB Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat afgifte ICC  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en Watermanagement 2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2014
AMvB Besluit mededeling van rechten in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2019
AMvB Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
AMvB Besluit opsporing terroristische misdrijven  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
AMvB Besluit processtukken in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
AMvB Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit register deskundige in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
AMvB Besluit technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit tenuitvoerlegging geldboeten  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2014
AMvB Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2018
AMvB Besluit uitsluiting oproepingsprocedure  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-1998
AMvB Besluit uitvoering artikel 577, tweede lid (Wetboek van Strafvordering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling formulier voor schadevergoedingsverzoeken in het strafproces  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling model landelijk insigne buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2015
AMvB Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2019
AMvB Besluit videoconferentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Zbo Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2010
AMvB Binnenvaartbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2019
Ministeriele-regeling Binnenvaartregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Erkenning Stichting reclassering Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
Ministeriele-regeling Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Ministeriele-regeling Examenreglement voortgezette opleidingen BOA milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
Beleidsregel Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2001
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Zbo Mandaat CBR  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2014
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2017
Ministeriele-regeling Mandaatsbesluit politiebevoegdheden  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-1999
Zbo NRGD veegregeling 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2019
AMvB Reclasseringsregeling 1995  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
Ministeriele-regeling Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische politierechter, de kantonrechter en de enkelvoudige kamer voor behandeling van strafzaken in hoger beroep  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing Koninklijke marechaussee gebruik en opslag apparatuur artikel 3.22 Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing vermogenstraceerders werkzaam bij het Openbaar Ministerie, de buitengewone opsporingsambtenaren werkzaam bij de politie en de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, als ambtenaren ex artikel 556, Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling bepalingen aan griffier ex. artikel 3, eerste lid, Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2009
Ministeriele-regeling Regeling betreffende het stempelvonnis  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
Ministeriele-regeling Regeling controledocumenten taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling eisen keuringsdienst technisch hulpmiddel  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling financieel beheer van met infiltratie en store-fronts gegenereerde ontvangsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2014
Ministeriele-regeling Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling hulpofficieren van justitie 2008  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling kwalificaties opsporingsambtenaren technisch team  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling landelijk werkende OV-chipkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling periodieke controle taxameters  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Zbo Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling taxibestuurders 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling technische vereisten ANPR-camera’s en het centrale opslagsysteem  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling administratiekosten 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling invorderingskosten  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2001
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling legitimatiebewijs buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2019
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Reglement onderzoek schepen op de Rijn  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2013
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
AMvB Transactiebesluit 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling reclassering 2005  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2005
Ministeriele-regeling Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Vaststelling modelakte van beëdiging, model-proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-1997
Ministeriele-regeling Vaststelling modellen van akten van beëdiging  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-1995
AMvB Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
Ministeriele-regeling Verlening bevoegheden aan douane-ambtenaren i.v.m. tenuitvoerlegging strafvonnissen  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-1999
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten (invoering bestuurlijke strafbeschikking)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, enz. (accreditatie aanbieders forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (PbEU 2009, L 322))  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit register deskundige in strafzaken (verruiming mogelijkheid voorwaardelijk inschrijven deskundige, etc.)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2014)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2016)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2019)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. jaarlijkse indexering tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. verhoging tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (verhoging tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?