Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafvordering

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-8-2022
Downloads
8734
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wetboek van Strafvordering. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wiv 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) als bewaarder inbeslaggenomen voorwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Beleidsregel Aanwijzing OM-Afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2017
Beleidsregel Aanwijzing OM-strafbeschikking  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Beleidsregel Aanwijzing afpakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Beleidsregel Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing direct toezichthouder Spoorwegpolitie  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-1994
Beleidsregel Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Aanwijzing herziening ten nadele  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2014
Beleidsregel Aanwijzing inbeslagneming (Artikel 94 Wvsv)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Beleidsregel Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Beleidsregel Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Aanwijzing kader voor tenuitvoerlegging  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing kader voor toepassing van voorwaarden, gedragsaanwijzingen en maatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Beleidsregel Aanwijzing opsporingsberichtgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Beleidsregel Aanwijzing opsporingsbevoegdheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Beleidsregel Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2012
Beleidsregel Aanwijzing sepot en gebruik sepotgronden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Aanwijzing slachtofferrechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Beleidsregel Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2020
Beleidsregel Aanwijzing tbs bij vreemdelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2013
Beleidsregel Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
Beleidsregel Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing tot observatie-inrichting voor preventief gedetineerden  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-1979
Beleidsregel Aanwijzing voor de internationale aspecten van de inzet van de bevoegdheid ex art. 126nba Sv  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Beleidsregel Aanwijzing voor de opsporing  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Aanwijzing voorwaardelijke straffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren dienst Stadstoezicht gemeente Rotterdam  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2003
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit functionarissen en ambtenaren arrondissement Amsterdam  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit keuringsdienst technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit memorandum 60  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2009
AMvB Alcoholbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2013
Ministeriele-regeling Beschikking aanwijzing advocaat  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2010
AMvB Besluit DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2020
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering (Advocatenportaal)  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex art. 2, eerste lid, onder d, Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
AMvB Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit beheer autowrakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
KB Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1926
KB Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1926
AMvB Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
AMvB Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ANVS 2017  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/Politie - Landelijke Eenheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Handhaving Sociale Zekerheid (Fraudebestrijding) van de gemeente Tilburg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Stadstoezicht van de gemeente Tilburg 2018  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2017  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Almere, Werk, Inkomen en Zorg 2020  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland B.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2021  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BAR-Organisatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BOA CAT 2021-015  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BUHA B.V. 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2015  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst Douane, Medewerker Informatieverwerking Douane, 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2022  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Buha B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Centraal Justitieel Incassobureau 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Sociaal, RVE Inkomen, gemeente Amsterdam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken Rotterdam 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion & Hermes Openbaar Vervoer 2020  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DUO Plus 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2014  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Justitiële Inrichtingen, Penitentiaire Inrichting Middelburg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2019 (domein I)  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Vervoer & Ondersteuning 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2016  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2021  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar EBS Public Transportation BV  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2021, domein II (milieu)  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2016  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2021  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Ede 2015, Milieu en Welzijn  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Heerenveen 2020  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein I 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Venlo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving & Toezicht, gemeente Amsterdam 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsorganisatie van de gemeente Den Haag 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2020  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Intake & Service bij de regionale eenheid Oost-Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2022  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keolis Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keolis Nederland 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2019  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee beveiliger 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee, arrestantenbewakers/-verzorgers 2017  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid (Intake & Service) 2019  
 
Versie geldend vanaf : 05-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DLOS 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2018  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landschap Noord-Holland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landschap Noord-Holland 2022  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2022  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands Exploitatie B.V. 2018  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Directoraat Generaal Natuur Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) / Waddenunit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Arbeidsinspectie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord, domein II, Milieu en welzijn 2018  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Haaglanden 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst IJsselland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Regio Utrecht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Twente 2018  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte gemeente Amstelveen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeren Delft B.V. 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz Openbaar Vervoer 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V. 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V., afdeling Veiligheid 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatieschap Midden-Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Midden-Nederland, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Noord-Holland, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, TBA, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, ZSM, 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2019  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche van de gemeente Groningen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Schiphol Group 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein I  
 
Versie geldend vanaf : 06-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein II  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sociale Verzekeringsbank 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Fryslân 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Groningen Drenthe 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2017, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Oost-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Het Drentse Landschap 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Het Drentse Landschap 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein I, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2020  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Utrechts Landschap 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Utrechts Landschap 2022  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2015, domein IV, Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe, domein I, 2017  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar THOR, gemeente Amsterdam 2022  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Deventer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving Lelystad B.V. 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijmegen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Unie van Waterschappen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veolia Transport Nederland B.V. 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vereniging Natuurmonumenten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie DEAL-gemeenten 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Maassluis 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Inkomensondersteuning, team Handhaving van de gemeente Zwolle 2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amsterdam 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2018  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2019  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Regionale Eenheid Oost-Brabant, Team Buitengerechtelijke Afdoeningen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2022  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Emmen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Groningen in het domein I, Openbare Ruimte 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Meppel 2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de provincie Limburg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Coöperatie ParkeerService UA 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Stichting Het Groninger Landschap  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Stichting Het Groninger Landschap 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2017  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Rijswijk 2021  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alkmaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almelo 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, Werk en Inkomen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alphen aan den Rijn 2022  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amstelveen, team V&H-HOR 2020  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam 2020, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam 2020, domein II  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam 2021  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Amsterdamse Bos 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Sport en Bos 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Apeldoorn 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Arnhem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Assen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Barneveld 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Barneveld 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Breda 2021  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Breda Toezicht en Handhaving 2016  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2016  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Capelle aan den IJssel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente De Ronde Venen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Delft 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Helder 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Deventer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Edam-Volendam 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede, Openbare Ruimte 2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Enschede 2020  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ermelo 2015, domein I  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ermelo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Etten-Leur 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Goeree-Overflakkee 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2018  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlem 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hardenberg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Harderwijk 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Heerlen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Heerlen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Helmond 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hengelo 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hengelo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hoeksche Waard 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hoorn 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hulst 2021  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente IJsselstein 2019  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Katwijk 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade 2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Krimpenerwaard 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Landgraaf 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden 2020, domein I, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden, Sociale Recherche 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leiden 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Lelystad 2019  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maashorst 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maassluis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maastricht 2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maastricht, afdeling V&L Team Handhaven OR 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nijkerk 2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nissewaard 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Noordwijk 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oosterhout 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Pijnacker-Nootdorp 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Purmerend 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2015  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein II, Milieu, welzijn infrastructuur 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Rotterdam 2020, domein I, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Rotterdam 2020, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schagen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schiedam 2016  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schiedam 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schouwen-Duiveland 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schouwen-Duiveland 2020, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Smallingerland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Utrecht 2020, Openbare Ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Velsen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Venlo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Wageningen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weert 2016  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weert 2022  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weesp 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Westland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Woerden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zaanstad 2021  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zoetermeer 2020  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zutphen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle 2022  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I, Openbare ruimte 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I (Openbare Ruimte) 2020  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker informatieverwerking Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleur afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar pilot korte wapenstok 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politie eenheid Midden-Nederland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Overijssel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Zuid-Holland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provinsje Fryslân 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar rechtbank Amsterdam 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam, Team TBA 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2016  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland, Team TBA 2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, afdeling gemeenschappelijke Bob-kamer 2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2018  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland, Team TBA 2020  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2015  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2020  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2018  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar sector Stadstoezicht van de Dienst Milieu en Beheer van de gemeente Leiden 2001  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2005
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Harderwijk 2015  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Nijkerk 2015  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Roermond 2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Zwolle, eenheid Sociale Zaken en Welzijn 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2019
AMvB Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-1967
AMvB Besluit gebruik burgerservicenummer door Slachtofferhulp Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
AMvB Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2021
AMvB Besluit getuigenbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit hulpofficieren van justitie van de bijzondere opsporingsdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2019
AMvB Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
AMvB Besluit inbeslaggenomen voorwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit inrichting en orde politieverhoor  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
AMvB Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en Watermanagement 2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2014
AMvB Besluit mededeling van rechten in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit noodoplossing verlengen boa-aktes naar aanleiding van grootschalige IT-storing binnen Justis  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2021
AMvB Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
AMvB Besluit onderzoek in strafzaken naar een ernstige besmettelijke ziekte  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2020
AMvB Besluit opsporing terroristische misdrijven  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit processtukken in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
AMvB Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit register deskundige in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit uitsluiting oproepingsprocedure  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-1998
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling formulier voor schadevergoedingsverzoeken in het strafproces  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling model landelijk insigne buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2015
AMvB Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding reis- en verblijfskosten gedetineerden tijdens verlof en strafonderbreking op basis van Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Besluit verwijzingsportaal bankgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit videoconferentie  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2020
Zbo Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2010
AMvB Binnenvaartbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Binnenvaartregeling  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Erkenning Stichting reclassering Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
Ministeriele-regeling Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Ministeriele-regeling Examenreglement voortgezette opleidingen BOA milieu, welzijn en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
Beleidsregel Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2001
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Mandaatsbesluit politiebevoegdheden  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-1999
Zbo NRGD veegregeling 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2019
AMvB Reclasseringsregeling 1995  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
Ministeriele-regeling Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische politierechter, de kantonrechter en de enkelvoudige kamer voor behandeling van strafzaken in hoger beroep  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing Koninklijke marechaussee gebruik en opslag apparatuur artikel 3.22 Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling betalingsbewijzen en directe betalingen geldelijke en administratieve sancties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling betreffende het stempelvonnis  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
Ministeriele-regeling Regeling controledocumenten taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling eisen keuringsdienst technisch hulpmiddel  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling executiebevoegdheden douane-ambtenaren bij strafvonnissen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling financieel beheer van met infiltratie en store-fronts gegenereerde ontvangsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling hulpofficieren van justitie 2008  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling kwalificaties opsporingsambtenaren technisch team  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling landelijk werkende OV-chipkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling modellen van akte gerechtelijke mededelingen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling modellen van akte gerechtelijke mededelingen Hoge Raad der Nederlanden  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling opslag en gebruik apparatuur en technische hulpmiddelen FIOD  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling periodieke controle taxameters  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Zbo Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling taxibestuurders 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling technische vereisten ANPR-camera’s en het centrale opslagsysteem  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling tot aanwijzing van vermogenstraceerders en bijzondere opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling administratiekosten 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling invorderingskosten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling legitimatiebewijs buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Reglement onderzoek schepen op de Rijn  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2013
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
AMvB Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling reclassering 2005  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2005
Ministeriele-regeling Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Vaststelling modelakte van beëdiging, model-proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-1997
Ministeriele-regeling Vaststelling modellen van akten van beëdiging  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-1995
AMvB Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Verzamelbesluit SZW 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzgingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten (invoering bestuurlijke strafbeschikking)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, enz. (accreditatie aanbieders forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (PbEU 2009, L 322))  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit register deskundige in strafzaken (verruiming mogelijkheid voorwaardelijk inschrijven deskundige, etc.)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en Besluit OM-afdoening (jaarlijkse indexering tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2014)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2016)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2019)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2022)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. jaarlijkse indexering tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. verhoging tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (verhoging tarieven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?