Rijksoverheid

Wettenpocket Ziektewet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-8-2022
Downloads
1135
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Ziektewet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Ziektewet  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Ministeriele-regeling Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
AMvB Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel kostenvergoeding UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Zbo Beleidsregel maatregelen UWV  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2015
Zbo Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Zbo Beleidsregels beoordelingskader poortwachter  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2006
Zbo Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2019
Zbo Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2011
Zbo Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2005
Zbo Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2005
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Besluit loon- en inkomenssuppletie  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2006
AMvB Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit passende arbeid WW en ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit regels export uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
AMvB Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Zbo Besluit verhaal ziekengeld  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2005
Zbo Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2006
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Zbo Controlevoorschriften Ziektewet 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2020
AMvB Dagloonbesluit werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Goedkeuringsbesluit Besluit verhaal ziekengeld Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2005
AMvB Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling bepaling eerste werkdag  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
Ministeriele-regeling Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling terugvordering geringe bedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling verlof en STP jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2007
AMvB Reglement justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
AMvB Reïntegratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Reïntegratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Verzamelbesluit SZW 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Zbo Ziekengeldreglement 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?